●นายลี่ จั้นซู

นายลี่ จั้นซู

 

ชาย ชนชาติฮั่น เกิดที่เมืองผิงซาน มณฑลเหอเป่ยในเดือนสิงหาคมปี 1950 เริ่มทำงานเดือนธันวาคมปี 1972 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดือนเมษายนปี 1975 จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย เรียนจบปริญญาตรีระหว่างการทำงาน และปริญญาโทวิชาบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการค้าระดับสูง

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

1971-1972 เรียนสาขาราคาสินค้า วิทยาลัยการเงินและการค้าเมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย

1972-1976 รองผู้อำนวยการสำนักงานกรมการค้าเมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย

1976-1983 หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย (ช่วง 1980-1983 ศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย)

1983-1985 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอำเภออู๋จี๋ มณฑลเหอเป่ย

1985-1986 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทศบาลตำบลเมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย นายกเมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย

1986-1990 เลขาธิการคณะสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอเป่ย (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม ค.ศ. 1988 ศึกษาทฤษฎีการสร้างพรรคที่โรงเรียนกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน)

1990-1993 รองเลขาธิการคณะกรรมการเมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย นายกเมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย

1993-1997 เลขานุก���รใหญ่และกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอเป่ย

(1992-1994 ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาระดับสูงโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

1997-1998 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอเป่ย รองหัวหน้าคณะผู้นำบริหารงานหมู่บ้านคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอเป่ย

1998-2000 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี รองหัวหน้าคณะผู้นำบริหารงานหมู่บ้านและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี

(1996-1998 ศึกษาสาขาการค้าและเศรษฐกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)

200-2002 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดตั้งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี

2002-2002 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองซีอัน ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเมืองซีอัน

2002-2003 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลส่านซี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองซีอัน ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเมืองซีอัน

2003-2004 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเฮยหลงเจียง

2004-2007 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเฮยหลงเจียง ผู้ว่าการมณฑลเฮยหลงเจียง (ช่วงปี 2005-2007 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการค้าระดับสูงที่มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเมืองฮาร์บิน)

2007-2008 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเฮยหลงเจียง รักษาการผู้ว่าการมณฑลเฮยหลงเจียง

2008-2010 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเฮยหลงเจียง ผู้ว่าการมณฑลเฮยหลงเจียง

2010-2012 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลกุ้ยโจว ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลกุ้ยโจว

2012-2012 รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลงานรัฐมนตรีของสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลกุ้ยโจว

2012-2014 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน

2014-2017 กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการทำงานหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน

2017- กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

กรรมการสำรองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16 และ 17 กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 และ 19 กรรมการกรมการเมือง เลขาธิการสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040