●นายหลี่ เค่อเฉียง

นายหลี่ เค่อเฉียง

 

ชาย ชนชาติฮั่น เกิดที่อำเภอติ้งหย่วน มณฑลอันฮุย ในเดือนกรกฎาคมปี 1955 เริ่มทำงานมีนาคมปี 1974 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดือนพฤษภาคมปี 1976 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง หลังจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายกรัฐมนตรีจีน เลขาธิการคณะพรรคคอมมิวนิสต์ของคณะรัฐมนตรีจีน

1974-1976 ฝึกงานที่หน่วยการผลิตตงหลิงของคอมมูนประชาชนต้าเมี่ยว อำเภอเฟิ่งหยาง มณฑลอันฮุย

1976-1978 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาหน่วยการผลิตต้าเมี่ยวของคอมมูนประชาชนต้าเมี่ยว อำเภอเฟิ่งหยาง มณฑลอันฮุย

1978-1982 ศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นผู้บริหารองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1982-1983 เลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขามหาวิทยาลัยปักกิ่ง กรรมการประจำคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลางจีน

1983-1983 หัวหน้าฝ่ายสถาบันการศึกษาของสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง ควบตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติจีน

1983-1985 เลขาธิการสำรองของสำนักเลขาธิการสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

1985-1993 เลขาธิการสำนักเลขาธิการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง ควบตำแหน่งรองประธานสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนปี 1991 ศึกษาที่โรงเรียนพรรคค���มมิวนิสต์จีน)

1993-1998 หัวหน้าเลขาธิการของสำนักเลขาธิการสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง ควบตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยฝึกอบรมนักการเมืองวัยหนุ่มสาวของจีน

(ปี 1988-1994 ศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้รับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

1998-1999 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอหนัน รักษาการผู้ว่าการมณฑลเหอหนัน

1999-2002 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอหนัน ผู้ว่าการมณฑลเหอหนัน

2002-2003 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอหนัน ผู้ว่าการมณฑลเหอหนัน

2003-2004 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอหนัน ผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเหอหนัน

2004-2005 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหลียวหนิง

2005-2007 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหลียวหนิง ผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเหลียวหนิง

2007-2008 กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2008 –2013 กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองนายกรัฐมนตรีจีน รองเลขาธิการของคณะพรรคคอมมิวนิสต์ของคณะรัฐมนตรีจีน

2013- กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายกรัฐมนตรีจีน เลขาธิการคณะพรรคคอมมิวนิสต์ของคณะรัฐมนตรีจีน

กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 15, 16, 17 18 และ 19

กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17 18 และ 19

กรรมการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 8

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040