●นายสี จิ้นผิง

นายสี จิ้นผิง

 

ชาย ชนชาติฮั่น เกิดที่อำเภอฟู่ผิง มณฑลส่านซี เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 1953 เริ่มทำงานเมื่อเดือนมกราคม ปี 1969 เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนมกราคม ปี 1974 จบจากสถาบันสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิงหวา วิชาทฤษฎีการเมือง และแนวคิดของลัทธิมาร์ค เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในช่วงทำงานแล้ว จนจบปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

1969-1975 ฝึกงานที่หน่วยการผลิตเหลียงเจียเหอ คอมมูนอันยี่ อำเภอเอื๋อนชวนมณฑลส่านซี และเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของที่นั่น

1975-1979 เรียนวิชาสังเคราะห์อินทรีย์พื้นฐานที่คณะอุตสาหกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยชิงหวา

1979-1982 เลขานุการสำนักงานคณะรัฐมนตรีจีน สำนักงานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน

1982-1983 รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย

1983-1985 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย หัวหน้าผู้บังคับบัญชาทางการเมืองกำลังพลติดอาวุธอำเภอเจิ้งติ้ง หัวหน้าเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย

1985-1988 กรรมการประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

1988-1990 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน หัวหน้าเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตทหารเมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน

1990-1993 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน หัวหน้าเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตทหารเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

1993-1995 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมณฑลฝูเจี้ยน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองฝูโจว ผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน หัวหน้าเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตทหารเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

1995-1996 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมณฑลฝูเจี้ยน เลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเมืองฝูโจว ผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน หัวหน้าเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตทหารเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

1996-1999 รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมณฑลฝูเจี้ยน หัวหน้าผู้บังคับบัญชาทางการเมืองกองกำลังปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานมณฑลฝูเจี้ยน

1999-2000 รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมณฑลฝูเจี้ยน และรักษาการผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันประเทศเขตทหารเมืองหนานจิง ผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลฝูเจี้ยน หัวหน้าผู้บังคับบัญชาทางการเมืองกองกำลังปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานมณฑลฝูเจี้ยน

2000-2002 รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลฝูเจี้ยน ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันประเทศเขตทหารเมืองหนานจิง ผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลฝูเจี้ยน หัวหน้าผู้บังคับบัญชาทางการเมืองกองกำลังปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานมณฑลฝูเจี้ยน

(1998-2002 ศึกษาวิชาทฤษฎีการเมือง และแนวคิดของลัทธิมาร์คในสถาบันสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิงหวา และจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์)

2002-2002 รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของมณฑลเจ้อเจียง และรักษาการผู้ว่าราชการมณฑลเจ้อเจียง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันประเทศเขตทหารเมืองหนานจิง ผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันประเทศมณฑลเจ้อเจียง

2002-2003 เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของมณฑลเจ้อเจียง และรักษาการผู้ว่าราชการมณฑลเจ้อเจียง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันประเทศเขตทหารเมืองหนานจิง ผู้อำนวยการคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันประเทศมณฑลเจ้อเจียง

2003-2007 เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของมณฑลเจ้อเจียง ผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเจ้อเจียง หัวหน้าเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตทหารมณฑลเจ้อเจียง

2007-2007 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ หัวหน้าเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เขตป้องกันทางทหารนครเซี่ยงไฮ้

2007-2008 กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

2008-2010 กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

2010-2012 กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน รองประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

2012-2013 เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน รองประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2013- เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรรมการสำรองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 15

กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16 17 18 และ 19

กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมือง เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17

กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมือง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 และ 19

การประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดีจีน

การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17 ครั้งที่ 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 17 ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040