ความงามสถาปัตยกรรมซินเจียงใต้

2020-12-07 00:55CRI

อำเภอเหอเถียน คือ อำเภอทางตอนใต้ของเขตซินเจียง ศูนย์กลางของอำเภอคือ เมืองเหอเถียน ซึ่งในเขตเมืองเก่าที่ชาวบ้านท้องถิ่นอาศัยอยู่ จะมีสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่า "อาอีวั่ง" โดดเด่นสะดุดตามาก

คำว่า "อาอีวั่ง" เป็นภาษาอุยกูร์ หมายถึง "อาคารที่สว่างไสว" อาคารบ้านเรือนที่นี่มีการก่อสร้างที่คงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชาวเหอเถียนไว้โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติจีน
หลังมีนโยบายยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ บ้านพักเก่าที่ทรุดโทรมได้ถูกปรับปรุงให้สวยงาม โดยชูเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นไว้อย่างเต็มเปี่ยม
เขตเมืองเก่าที่มีประวัติกว่า 500 ปีนี้ ได้ฟื้นชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงาม และกลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจที่มีทั้งที่พักโฮมสเตย์ ร้านขายอาหาร ขายงานฝีมือของพื้นเมือง ที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก!
 
Yim/Patt