ประเด็นวันนี้:วันเช็งเม้งกับ "ทัศนะต่อชีวิต & ความตายของคนจีน"

2021-04-03 04:38

ประเด็นวันนี้:วันเช็งเม้งกับ "ทัศนะต่อชีวิต & ความตายของคนจีน"

วันเช็งเม้ง (ชิงหมิง - เสียงจีนกลาง) เป็นทั้งเทศกาลและฤดูกาลแต่ดั้งเดิมของจีน

ในสมัยโบราณมีความสำคัญเทียบเท่ากับตรุษจีน เหตุใดที่คนจีนจึงให้ความสำคัญกับวันเช็งเม้งมากเช่นนี้

น่าจะเป็นเพราะว่าเทศกาลนี้ สามารถสะท้อนทัศนะต่อชีวิตและความตายของคนจีนไว้อย่างดี...

☆┈━═┈━═┈━═☆┈━═┈━═┈━═┈━═┈━═☆┈━═┈━═┈━═☆

☆˙·...·˙`☆˙·....·˙☆·...·˙☆`˙·....·˙☆·...·˙`☆˙·....·☆˙·...·˙`·☆