การฝังเข็ม
中国国际广播电台

       

การฝังเข็มเป็นส่วนประกอบสำคัญของแพทย์แผนโบราณจีน เริ่มแรกเป็นวิธีการรักษาพยาบาลชนิดหนึ่ง  ต่อมาได้พัฒนาเป็นสาขาวิชา  วิชาฝังเข็มเป็นสาชาวิชาที่รวบรวมและวิจัยเทคนิคการฝังเข็มตลอดจนกฎเกณฑ์ในการรักษาพยาบาลและทฤษฎีพื้นฐาน

การฝังเข็มมีประวัติยาวนาน ในหนังสือโบราณเคยเอยถึงเข็มที่ทำมาจากหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือโบราณในการรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็ม เรียกว่าเข็มหิน เข็มหินชนิดนี้เกิดขึ้นในสมัยยุคหินใหม่ที่ห่างจากปัจจุบันประมาณ 8,000-4,000ปี ซึ่งเป็นสมัยปลายของระบบชาติกุลคอมมูน จีนเคยค้นพบเข็มหินตัวจริงในการศึกษาโบราณคดี ถึงสมัยชุนชิว(ก่อนคริสต์สักราช ปี770 -ก่อนคริสต์สักราชปี 476) วงการแพทยศาสตร์ได้แยกตัวออกจากความพัวพันกับใสยศาสตร์แห่งแม่มดพ่อมด  กลายเป็นการแพทย์โดยเฉพาะขึ้น   ตาม ”พงศาวดารตระกูลจั่วในสมัยชุนชิว” บันทึกไว้ว่า ขณะที่นายอี ห่วน แพทย์ที่มีชื่อเสียงตรวจโรคของกษัตริย์จิ้นจิ่งกงนั้น ก็ได้กล่าวชี้ว่า ”หากฝังเข็ม อบสมุนไพรและกินยาไม่ได้ผล ก็ไม่ควรทำ”

      ในระหว่างสมัยจ้านกั๋วถึงซีฮั่น(ก่อนคริสต์สักราช ปี476-ก่อนคริสต์สักราชปี 25) เทคโนโลยีหลอมเหล็ก ได้รับการพัฒนาก้าวหน้า เข็มโลหะได้รับการเผยแพร่มากขึ้นเรื่อยๆ  เข็มโลหะเริ่มเข้าแทนที่เข็มหินและ  ได้ขยายขอบเขตการฝังเข็มให้กว้างขวางขึ้น  ทำให้การฝังเข็มมีพัฒนาการเร็วขึ้น  ในสมัยตงฮั่นและสามก๊ก ได้เกิดนายแพทย์ที่ชำนาญด้านการฝังเข็มมากมาย  นายหวางผู่ อี้ได้เขียนหนังสือ”ตำราการฝังเข็ม”(เจินจิ่ว เจี่ยอี่ จิง)ซึ่งเป็นตำราวิชาฝังเข็มที่มีระบบสมบูรณ์เล่มหนึ่ง สมัยเหลี่ยงจิ้นและหนันเป่ยเฉา(ค.ศ.256-ค.ศ.589) ตำราเกี่ยวกับการฝังเข็มมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ในสมัยนี้ การฝังเข็มได้แพร่หลายไปถึงเกาหลีและญี่ปุ่น

      ถึงสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง(ค.ศ.581-ค.ศ.907) การฝังเข็มได้พัฒนาเป็นสาขาวิชา  ในสำนักแพทย์ในวัง ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ในสมัยนั้น ก็ได้จัดตั้งวิชาฝังเข็มขึ้น ต่อจากนั้น วิชาฝังเข็มก็ได้รับการพัฒนาไปลงลึกยิ่งขึ้น ศตวรรษที่ 16  การฝังเข็มเริ่มเผยแพร่ไปถึงยุโรป แต่ในสมัยราชวงศ์เช็ง นายแพทย์มักจะรักษาโรคด้วยวิธีการสั่งยามากกว่าการฝังเข็ม ใรผลเป็นอุปสรรคขัดขวางวิวัฒนาการของวิชาฝังเข็มในระดับหนึ่ง

      นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1949 เป็นต้นมา  การฝังเข็มได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก  ปัจจุบัน โรงพยาบาลการแพทย์แผนโบราณจีนทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่งล้วนได้จัดตั้งแผนกฝังเข็ม การวิจัยและศึกษาการฝังเข็มเกี่ยวพันถึง ทุกระบบของร่างกายและทุกแผนกในโรงพยาบาล การวิจัยศึกษาบทบาทในการปรับสภาพร่างกาย การบรรเทาความเจ็บปวด เสริมภูมิต้านทานด้วยการฝังเข็ม ตลอดจนปรากฎการณ์ของระบบเลือดลม ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งฝังเข็มกับอวัยวะในร่างกายเป็นต้นได้รับข้อมูลจากการทดลองและการวิจัยที่มีคุณค่าจำนวนมาก