>>[ราชวงศ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ของจีน]
ราชวงศ์เซี่ย-ราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์ของจีน
ราชวงศ์ซัง-ราชวงศ์โบราณที่สุดของจีนที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ 
โจวตะวันตกและสมัย”ชุนชิวและจั้นกั๋ว” 
ราชวงศ์ฉิน-ราชวงศ์ศักดินาแรกของจีน 
ราชวงศ์ฮั่น 
ราชวงศ์เว่ย ราชวงศ์จิ้น ในยุคสมัยหนานเป่ยเฉา(รัฐเหนือใต้) 
ราชวงศ์สุย(Sui)และราชวงศ์ถัง(Tang) 
ราชวงศ์ซุ่ง(Song) 
ราชวงศ์หยวน(Yuan) 
ราชวงศ์หมิง(Ming) 
ราชวงศ์ชิง(Qing) 
>>[หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของจีน]
“ซวุนจื่อปิงฝ่า”หรือ”ตำราพิชัยสงครามของซวุนจื่อ”
หนังสือ“สื่อจี้” หรือ ”บันทึกประวัติศาสตร์”
>>[ยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์จีน]
ยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์จีน 
>>[ปริศนาประหลาดในประวัติศาสตร์]
ปริศนาที่สวีฝูข้ามทะเลไปญี่ปุ่น
ปริศนาการขุดถ้ำพระพุทธรูปตุนหวงม่อเกา
โบราณวัตถุในอุทยานหยวนหมิงหยวนปัจจุบันอยู่ที่ไหน 
ปริศนาหินฟอสซิลของมนุษย์บุพกาลปักกิ่ง 
ปริศนาเกี่ยวกับเบาะแสของสนมเอกหยัง 
ปริศนาสุสานฉินสื่อหวง(จักรพรรดิจิ๋นซี) 
>>[ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีน]
ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสายไหม 
เล่าเรื่องสนุกเกี่ยวกับชื่อของด่านกำแพงเมืองจีน 
เล่าเรื่องสนุกเกี่ยวกับชื่อสถานที่ในไต้หวัน 
เหตุใดชาวจีนจึงเรียกตัวเองว่า“ลูกหลานของมังกร” 
วัฒนธรรมของชื่อและนามสกุลของคนจีน 
เทคนิคการเลี้ยงไหมของจีนแพร่หลายไปยังตะวันตกได้อย่างไร 
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรจีน 
ตีระฆังใหญ่หย่งเล่อสามารถส่งเสียงไปไกลถึง90ลี้ 
ปรากฎการณ์มหัศจรรย์ใหม่เมืองโบราณ—กรุงปักกิ่งที่พบเจอโดยใช้เทคโนโลยีการรับสัมผัสระยะไกล 
เข็มกระดูกและเครื่องประดับของมนุษย์ในถ้ำบนภูเขา