>>[บทกวีโบราณจีน]
ซูซื่อ นักประพันธ์ผู้มีพรสวรรค์
ตู้ฝู่- “ปราชญ์แห่งกวี” 
หลี่ไป๋---“เซียนแห่งกวี” 
บทกวียุคถังที่เจริญรุ่งโรจน์ของจีน 
เถายวนหมิง--- กวีลูกทุ่ง 
ชีหยวนกับบทกวีของเขา 
“ซือจิง”หรือ“คัมภีย์บทกวี”---ชุมนุมบทกวีเล่มแรกของจีน  
>>[วรรณคดีงิ้วโบราณของจีน]
หลี่อวี๋---นักวิชาการการละคร 
กวนฮั่นชิง นักแต่งบทละครชื่อดังของจีน 
>>[วรรณคดีจีน]
ผูซุงหลิงกับ“นิทานประหลาดในเหลียวไจ(เหลียวไจจื้ออี้) 
ไซอิ๋ว
“สามก๊ก” 
“ความรักในหอแดง” 
>>[กวีบันทึกประวัติศาสตร์]
ชีวประวัติของกษัตริย์เกอซาร์ 
เจียงเกอร์ 
“มานัส”