>>[กษัตริย์ในสมัยโบราณ]
ฉินซีฮ่องเต้หรือฉินสื่อหวง (秦始皇)---ผู้ริเริ่มระบบการปกครองแบบรวม อำนาจไว้ส่วนกลาง 
ฮั่นเกาจู่(หลิวปัง) 
ต้าอวี่(大禹)    • เหยา กับซุ่น   • เสินหนงสื้อ 
ฝูซี หรือ ฝูซีสื้อ 
>>[นักการเมืองและนักคิดในสมัยโบราณ]
หานเฟยจื่อ
จวงจื่อ หรือจวงโจว     • เมิ่งจื้อ 
ขงจื้อ กับสำนักปรัชญาขงจื้อ 
เหลาจื้อ หรือ เหลาตาน 
>>[นักวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ]
จู่ชงจือกับค่า
หลี่สือเจิน (李时珍) 
จางเหิง นักดาราศาสตร์ชื่อดังในสมัยราชวงศ์ตงฮั่น(ฮั่นตะวันออก)ของจีน 
>>[其他]
หมอหัวโถ การปฏิวัติของเฉิน เซิ่งเเละอู๋ กว่าง  
หวางจาวจวิน   • เอี้ยนจื่อ  • ซูอู่  •ก่วนโจ้งและเปาซูหยา  
ฉู่จวงอ๋องอวี๋โป๋เอี๋ย (Yu Boya) กับจงจื่อชี (Zhong Ziqi)
ปฐมาจารย์แห่งกลยุทธ์----ซุนอู่ชีจี้กวง
เสวียนจั้ง (Xuan Zang) หรือ พระถังซัมจั๋ง  • เจี้ยนเจิน