>>[เทศกาลของจีน]
เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลชีซี 
เทศกาลฉงหยาง 
เทศกาลตวนอู่ 
เทศกาลหยวนเซียว 
ประเพณีฉลองเทศกาลตรุษจีนของชนชาติส่วนน้อยของจีน
เทศกาลล่าปา 
นิทานเกี่ยวกับฉูซีหรือวันส่งท้ายปีเก่า 
>>[ขนบประเพณีพื้นเมือง]
เทศกาลวันตุงจื้อ 
เทศกาลวันเช็งเม็ง 
นิทานเกี่ยวกับไหว้เจ้าแห่งเตาไฟ 
ประเพณีการแต่งงานของจีน 
>>[ประเพณีด้านอาหารการกิน]
ประเพณีดื่มชา 
ตะเกียบที่ไม่เหมือนใคร
ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านอาหารการกินของจีน
การบำรุงสุขภาพด้วยอาหารและอาหารยาสมุนไพร 
อาหารเทศกาลสำคัญ ๓ อย่างของจีน --ขนมอี๋ บ๊ะจ่าง และ ขนมไหว้พระจันทร์ 
เกี๊ยวของจีน