>>[งิ้วปักกิ่ง]
รูปแบบการแต่งหน้าของงิ้วปักกิ่ง 
ตัวละครในงิ้วปักกิ่ง 
ประวัติของงิ้วปักกิ่ง 
>>[งิ้วในจังหวัดอื่นๆ]
“หวงเหมยซี่” 
งิ้วคุนจวี้ 
งิ้วอวี้จวี้หรืองิ้วมณฑลเหอหนาน
>>[นิทานละคร]
เจ้าซื่อกูเอ๋อ(เด็กกำพร้าตระกูลเจ้า)
สั่ว หลิน หนัง(ถุงใส่อัญมณี) 
ซื่อหลังถั้นหมู่(หนุ่มซื่อหลังเยี่ยมมารดา) 
หมู่ ตัน ถิง(เก๋ง โบตั๋น)
ไป๋เสอจ้วน(นิทานงูขาว) 
ไป่ เจี๊ย ถง ซิน(ใจเดียวกันฝ่าภัยพิบัติร้อยครั้ง) 
หู่เจี้ยงฉิงโฉวเหม่ยเหรินเอน(ความรักขุนศึกสาวงาม) 
กุ้ยเฟยจุ้ยจิ่ว(สนมเอกเมาเหล้า)