>>[ระบบการเมือง]
ระบบการเมือง
>>
[องค์กรรัฐบาล] 
สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน 
สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรี   กระทรวงและหน่วยงานสำคัญของจีน 
คณะกรรมาธิการทหารแห่งชาติจีน 
ศาลประชาชนจีน 
อัยการประชาชนจีน
>>[พรรคการเมืองของจีน]
พรรคคอมมิวนิสต์จีน  
พรรคและกลุ่มประชาธิปไตยต่าง ๆ ของจีน 
>>[กรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน]
สี จิ้นผิง 
หลี่ เค่อเฉียง 
จาง เต๋อเจียง 
อี๋ว์ เจิ้งเซิง 
หลิว หยุนซาน 
หวัง ฉีซาน 
จาง เกาลี่