>>[เชิญชมภาพเขียนและหนังสือลายมือพู่กัน]
ฉิวอิงและภาพภูเขาเซียนแห่งเถาหยวนของเขา 
ถางอิ๋นและภาพขี่ลากลับบ้านของเขา 
>>[เชิญชมรูปปั้นสมัยโบราณของจีน]
หุ่นทหารคุกเข่ายิงธนู 
ตุ๊กตาแสดงท่าทางพูดคุยร้องรำตีกลอง 
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 
หม่าถ้าเฟยย่านหรือ ม้าวิ่งนกบิน 
อ่างเคลือบดินเผาที่มีภาพระบำสมัยบุพกาล
เส้นทางสายไหมสมัยโบราณของจีน 
>>[สิ่งสำคัญที่ค้นพบทางโบราณคดีของจีน]
เส้นทางสายไหมสมัยโบราณของจีน 
ถ้ำมั่ยจีซานและถ้ำหลงเหมินเมืองลั่วหยาง
สุสานเจิงโหวอี่และระฆังราว
อินซีหรือซากเมืองราชวงศ์อินและอักษรบนกระดองเต่า 
สุสานจักรพรรดิซีเซี่ย 
วัดฝ่าเหมินมณฑลส่านซี 
อารยธรรมซานซิงตุย 
การศึกษาโบราณคดีเกี่ยวกับสุสานบรรพบุรุษราชวงศ์หมิง
สุสาน หมิง เซี่ยวหลิงII 
๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน
สุสานฮั่นในอำเภอหมั่นเฉิงและเสื้อหยกที่ร้อยด้วยเส้นทอง 
แสวงหาก๊กเอี้ยหลังโบราณจากกลุ่มสุสานโบราณเฮ่อ จาง มณฑลกุ้ยโจว 
เครื่องเคลือบกับจีน 
สุสานหม่าหวังตุยในสมัยราชวงศ์ฮั่นที่เมืองฉางซามณฑลหูหนัน 
ถ้ำผาม่อเกาคูในเมืองตุนหวง 
การขุดพบรถม้าทองสัมฤมธิ์จากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
กรรมวิธีทำหุ่นทหารกับม้าของจิ๋นซีฮ่องเต้ 
กรรมวิธีหล่อติ่งซีหมู่วู่ เครื่องทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก