• ถ้ำหินหลงเหมิน 
ภูเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปองค์มหึมาเล่อซาน 
ถ้ำหินหยูนก่าง 
ซากมนุษย์ปักกิ่งในโจวโข่วเตี้ยน 
เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหวงซาน
กำแพงเมืองจีน
ถ้ำมั่วกาวเมืองตุนหวง
ศาลขงจื๊อ คฤหาสน์ขงจื๊อและสุสานขงจื๊อ
เมืองโบราณผิงเหยามณฑลซานซี
สุสานฉินสื่อหวง(จักรพรรดิจิ๋นซี)  
พระราชวังโบราณ 
"หอเทียนถาน" 
วังโพตาลา