>>[เครื่องดนตรีดีด]
ยื่อหว่าผู่ 
พิณเหลว 
กู่ฉิน เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดโบราณ 
เจียเยฉิน 
หั่วปู้ซี 
ตงปู้ลา 
หย่วน 
คงโห 
>>[เครื่องดนตรีประเภทซอ]
ซอปั่นหู 
ซอหม่าโถวหรือซอหัวม้า 
ซอเหลยฉิน 
ซอหนิวถุ่ยหรือซอขาวัว 
เกาหู(ซอเสียงสูง) 
เอ้อหู(ซออู้หรือซอสองสาย) 
>>[เครื่องดนตรีประเภทเป่า]
ปี่ซี่ปี้โป๋ 
ปี่โหก่วน(ปี่คอ) 
เซียว(ขลุ่ยจีน) 
กว่านจือ 
ซุน 
เซิง 
ขลุ่ยน้ำเต้า 
ขลุ่ย 
>>[เครื่องดนตรีประเภทตี(เคาะ)]
ขิมหยาง 
>>[เครื่องดนตรีเป่าด้วยปาก]
โข่วเสียน(เครื่องดีดทางปาก) 
>>[เครื่องดนตรีตี(เคาะ)]
ชิ่ง 
ระฆังชุด 
ฆ้อง 
กลอง