[นักดนตรีและผู้ประพันธ์บทเพลงชื่อดังของจีน]
ศาสตราจารย์หลิว เหวินจิน 
นายกาว เวิ่ยเจี๋ย 
นายฟู่ หลิน 
นายหวาง ลั่วปิน 
นายเหลย เจิ้งปาง 
นายจาง หลี
นายเถียน ฮั่น 
นายสวี่ เพ่ยตง 
นายเฉียว หยู่ 
นายเนี่ย เอ่ย 
นายหลิว เทียนหวา 
[ผู้กํากับงานดนตรี]
นายเหยียน เหลียงคูน 
นายเผียว ตงเซิง 
นายหู ปิ่งซู่ 
นายเฉิน เสี้ยหยาง 
เจิ้ง เสี่ยวอิง 
หลี่ เต๋อหลุน 
เฉิืน จั่วหวง 
เผิง ซีวเหวิน 
[นักร้อง]
ทัง ชั่น เหยียน เหวยเหวิน 
เหยียน เหวยเหวิน ลวี่จี้หง 
เลี่ยว ชังโหย่ง กัวหลันยิง 
จังเหย่ อู๋บี้เสีย 
เฉิง จื้อ ซ่งจู่อิง 
เจี่ยง ต้าเหวย โจวเสี่ยวเยี่ยน 
หู ซงหวา 
[นักบรรเลง]
หวังชื่อเหิง นักบรรเลงขลุ่ย 
เซี่งจงกั๋ว 
ถางจวิ้นเฉียว 
เซวียเหว่ย 
จ้าวซงถิง 
หลู่ยึหยง 
หลิวเต๋อไห่ 
หลิวหมิงหยวน 
ฟู่ชง
ซ่งเฟย