>>[สภาพเศรษฐกิจโดยสังเฃป ]
สภาพเศรษฐกิจโดยสังเฃป 
>>[โครงสร้างทางการผลิต]
สภาพของโครงสร้างทางการผลิตโดยสังเฃป 
เกษตรกรรม  •อุตสาหกรรม  •การบริการ 
>>[ระบบเศรษฐกิจ]
ระบบเศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยมโครงสร้างของระบบกรรมสิทธิ์ 
>>[ยุทธศาสตร์แห้งการพัฒนา]
ยุทธศาสตร์แห้งการพัฒนา 
>>[บรรยากาศการลงทุน]
การสร้างสรรค์สาธารณูปโภคพื้นฐานสมเหตุสมผลจำนวนมาก 
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองเปิดตามชายฝั่งทะเล 
เขตบุกเบิกพัฒฬนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี่ระดับชาติ 
เขตนิวไฮเทคระดับชาติเขตปลอดภาษี 
>>[การค้าต่างประเทศ]
สภาวะการนำเข้าและส่งออกการใช้ทุนต่างชาติ 
บริษัทข้ามชาติที่สำคัญในจีน 
>>[การเงิน]
ธนาคารและการควบคุมดูแลธนาคารตลาดหลักทรัพย์และการควบคุมดูแลตลาดหลักทรัพย์ 
การประกันภัยและการควบคุมดูแลกิจการประกันภัยเงินเหรินหมินปี้กับการควบคุมดูแลเงินตราต่างประเทศ 
>>[เศรษฐกิจ]
รายได้ของชาวบ้ารนชาวเมืองกับการบริโภค •การประกันทางสังคม 
>>[โครงการ]
โครงการช่องแคบซานเสียโครงการชักน้ำจากใต้ขึ้นสู่เหนือ 
โครงการทางรถไฟจากชิงไห่ถึงธิเบตโครงการส่งแก๊สธรรมชาติจากภาคตะวันตกสู่ภาคตะวันออก 
โครงการส่งพลังไฟฟ้าจากภาคตะวันตกสู่ภาคตะวันออก 
>>[การบุกเบิกพัฒนาภาคตะวันตก]
พัฒนาฐานอุตสาหกรรมเก่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
>>[พัฒนาฐานอุตสาหกรรมเก่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]
พัฒนาฐานอุตสาหกรรมเก่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ