>>[สภาพทางการทูตโดยสังเขป]
สภาพทางการทูตโดยสังเขป 
>>[นโยบายทางการทูตของจีน]
นโยบายทางการทูตของจีน 
>>[ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกา ญี่ปุ่น และรัสเซี]
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกา 
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซีย 
>>[องค์การระหว่างประเทศกับจีน]
อาเซียนกับจีน 
องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้กับจีน 
สหประชาชาติกับจีน 
องค์การเอเปกกับจีน 
องค์การการค้าโลกกับจีน 
>>[รัฐมนตรีกระทรวงฝการต่างประเทศจีนสมัยต่าง ๆ]
นายโจวเอินไหล   นายเฉินอี้  นายจี๋้เผิงเฟย
นายเฉียวก้วนหัว นายหวงหัว  นายอู๋เสียเชียน 
นายเฉียนฉีเชิน  นายถางเจียสวน  นายหลี่เจ้าซิง

>>[เอกสารสำคัญ ๆ ทางการทูตของจีน]
เอกสารสำคัญ ๆ ทางการทูตของจีน