>>[การท่องเที่ยวของจีน] 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจีนโดยสังเขป 
การท่องเที่ยวที่มีประเด็นสำคัญ 
>>[การท่องเที่ยวของจีน]
การสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของจีนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อดังของจีน 
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังในจีนเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ของจีน 
>>[อาหารกับข้าวซานตง]
สภาพอาหารกับข้าวของจีนโดยสังเขป 
สภาพอาหารกับข้าว8 ตระกูล 
อาหารกับข้าวเสฉวน 
>>[นำเที่ยวเมืองจีน]
โรงแรมที่มีชื่อดังของจีน    สำนักงานการท่องเที่ยวที่มีชื่อดังของจีน
ข้อสังเกตในการขอวีซาไปท่องเที่ยวประเทศจีน ข้อสังเกตในการเข้าออกด่านศุลกากรจีน
ข้อสังเกตในการตรวจโรคอนามัย ข้อสังเกตในการใช้เงินตราในจีน