>>[สภาพโดยสังเขป]
สภาพสถาปัตยกรรมจีนโดยสังเขป 
>>[สถาปัตยกรรมจีน]
การสร้างพระราชวังหลวงการสร้างวัด 
การสร้างอุทยานการสร้างสุสาน 
บ้านพักของคนจีน 
>>[สถาปัตยกรรมของจีนในสมัยโบราณ]
สภาพสถาปัตยกรรมของจีนในสมัยโบราณโดยสังเขปสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง 
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่งสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หยวน 
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หยวน 

>>[สถาปัตยกรรมของจีนยุคปัจจุบัน]
สถาปัตยกรรมของจีนยุคปัจจุบัน 
สถาปัตยกรรมที่ทันสมัยของจีน 
>>[นักออกแบบการก่อสร้างที่มีชื่อดั]
นักออกแบบการก่อสร้างที่มีชื่อดังของจีน