มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
中国国际广播电台


       

มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นที่ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของจีนเป็นมหาวิทยลัยรวมเชิงวิจัยศึกษาที่เปิดวิชาชนิดต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบัน  มีแผนก ใหญ่ ๆ 11 แผนก อันได้แก่ แผนกวิชาปรัญญา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์   อักษรศาสตร์  ประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และวิชาการ บริหาร เป็นต้น  รวม 105 วิชา  ปัจจุบัน มีอาจารย์กว่า 5000 คน นักศึกษา 45000 คน  ในจำนวนนี้ เป็นนักศึกษาที่ทำปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 12000 คน ปีหลัง ๆ นี้ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นยังได้เชิญนักวิชาการและบุคคลวงการการเมืองที่มีชื่อดังในประเทศ

ต่าง ๆ กว่า 300 คนมาเป็นศาสตรจารย์กิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยนี้ด้วย มหาวิทยาลัย อู่ฮั่นมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรศึกษาวิจัยกว่า 200 แห่งใน 60 กว่าประเทศและเขตแคว้น

เบ็ปไซต์มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น:

 http://www.whu.edu.cn/