คณะเยี่ยมชม Silk Road Rediscovery Tour เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกปักกิ่ง: เทคโนโลยีสีเขียวมอบเสน่ห์ใหม่ให้กับศิลปะการจัดสวน

CRI2019-08-24 20:32:58

图片默认标题_fororder_07

วันที่ 20 ส.ค. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “จีนปัจจุบัน การสถาปนาจีนใหม่ครบรอบ 70 ปี และ Silk Road Rediscovery Tour of Beijing” 2019 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสารสนเทศรัฐบาลปักกิ่ง ได้เดินทางไปเยือนพาวิลเลียนจีน ในงานมหกรรมพืชสวนโลกปักกิ่ง  เพื่อสัมผัสกับการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีสีเขียวและศิลปะการจัดสวน

图片默认标题_fororder_07_1

图片默认标题_fororder_07_2

ข่าวรายงานว่า บนผนังม่านหลังคาของพาวิลเลียนจีนได้ติดตั้งกระจกโซลาร์เซลล์จำนวน 1,024 แผ่น  เพื่อสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในพาวิลเลียน ฉากตกแต่ง ฯลฯ โดยผ่านระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์  การออกแบบของ “ลมจริงๆ” ทำให้ก่อนที่อากาศบริสุทธิ์จะเข้ามาในพาวิลเลียน ถูกเครื่องนำลมแปลงให้เย็นก่อนในฤดูร้อนหรือให้ร้อนก่อนในฤดูหนาว ลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในสถานที่จัดงานยังได้ติดตั้งระบบเก็บกักน้ำฝนซึ่งสามารถนำน้ำฝนที่จัดการรีไซเคิลแล้วมาใช้ในการชลประทานพื้นที่นาขั้นบันได สร้างวงจรนิเวศวิทยาระดับจุลภาค  สถานที่จัดงานทั้งหมดใช้ศิลปะการจัดสวนเป็นตัวนำในการแสดงแนวคิดการพัฒนาสีเขียวที่ยั่งยืนโดยตลอด  เทคโนโลยีสีเขียวซึ่งมอบเสน่ห์ใหม่ให้กับศิลปะการจัดสวนได้สร้างความประทับใจให้กับคณะเยี่ยมชม Silk Road Rediscovery Tour ทุกท่าน