ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษาจีนกลางออนไลน์สองภาษาชุด "ภาษาจีนกลางเบื้องต้น"

 

ที่นี่คุณจะได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมอันสืบทอดมาแต่โบราณของจีน สัมผัสภาษาจีนกลางปัจจุบันที่ใช้บ่อยและมากที่สุด พร้อมฝึกฝนการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นFlash การศึกษาบทเรียนชุดนี้ นอกจากคุณจะได้พัฒนาทักษะการฟังแล้ว คุณยังจะสามารถใช้คำศัพท์ สนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และฝึกฝนพัฒนาจนกลายเป็นผู้รอบรู้ภาษาจีนกลางได้ด้วยตนเอง

โครงสร้างบทเรียน

 • คำศัพท์ใหม่

  เรียนรู้คำศัพท์ของบทเรียนในเบื้องต้น แต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์และวลีที่ปรากฏในบทเรียน พร้อมประเภทคำศัพท์ สัทอักษรพินอินและคำแปล

 • บทเรียนภาพประกอบเสียง

  ศึกษาบทสนทนาพร้อมชมภาพประกอบในสถานการณ์ต่างๆ ของบทเรียน อันประกอบด้วยบทสนทนาที่ 1 (แบบ AB) และบทสนทนาที่ 2 (แบบ ABAB)

 • คำอธิบายการใช้ภาษา

  คำอธิบายการใช้ภาษา : อธิบายการใช้ภาษาในด้านต่างๆ เช่น การใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ปรากฏในบทเรียนอย่างละเอียด

 • อ่านประโยคตาม

  ฝึกพูดตามบทสนทนาทีละประโยค โดยทุกประโยคที่ปรากฏในบทเรียนจะมีเสียงให้เลือกฟัง 2 แบบ ได้แก่ เสียงที่อ่านด้วยความเร็วปกติและเสียงที่อ่านช้าทีละตัวอักษร

 • ท้าประลองท้ายบท

  ฝึกทำแบบฝึกหัดซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับความรู้ทางภาษาในแต่ละบท อันได้แก่ แบบฝึกหัดเลือกเสียงสัทอักษรพินอิน เติมบทสนทนา เลือกคำศัพท์เติมในช่องว่างและแบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ โดยมีเสียงอ่านประกอบแบบฝึกหัดทุกข้อ

 • เกร็ดวัฒนธรรม

  ซึมซับหลากหลายด้านของวัฒนธรรมในสังคมจีน โดยเน้นเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

   

   

   

 • การออกเสียง

  แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงเบาและสัทอักษรพินอินในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

 • คลังคำศัพท์

  ประกอบด้วยตัวอักษรจีน คำศัพท์ใหม่ การขยายคำศัพท์และชื่อเฉพาะที่ปรากฏในบทเรียนแต่ละบท

 • คลังรูปประโยค

  ประกอบด้วยรูปประโยคพื้นฐานในบทเรียนและตัวอย่างการขยายรูปประโยค แต่ละประโยคมีเสียงอ่านประกอบด้วยความเร็วปกติและเสียงที่อ่านช้าทีละตัวอักษร

สารบัญบทเรียน

บทเรียนที่

ชื่อบท

หัวข้อสนทนาและประโยชน์ในการใช้

บทที่ 1

你好!

ทักทาย

บทที่ 2

请问您贵姓?

ทำความรู้จัก

บทที่ 3

你住在哪儿?

ถามที่อยู่

บทที่ 4

你家有几口人?

ครอบครัว

บทที่ 5

今天几号?

วันที่

บทที่ 6

请问邮局在哪儿?

ถามทาง

บทที่ 7

请问去天安门怎么走?

คมนาคม (ถามวิธีเดินทาง)

บทที่ 8

请慢一点儿说。

ขอร้อง

บทที่ 9

我喜欢游泳。

งานอดิเรก

บทที่ 10

你会打乒乓球吗?

กีฬาและกิจกรรม

บทที่ 11

我在语言大学对外汉语学院学习。

การเรียนและงาน

บทที่ 12

我想换一百美元。

แลกเงิน

บทที่ 13

我们吃什么?/你们这儿有什么菜?

รับประทานอาหาร

บทที่ 14

请问……在吗?

โทรศัพท์

บทที่ 15

天气预报说,明天有雨。

คุยเรื่องดินฟ้าอากาศ

บทที่ 16

这件衣服多少钱?

ซื้อของ

บทที่ 17

我肚子疼得厉害。

ไปพบแพทย์

บทที่ 18

你对这个问题有什么看法?

ถามความเห็น

บทที่ 19

这儿邮递包裹吗?

ส่งพัสดุ

บทที่ 20

你去过九寨沟吗?

ท่องเที่ยว

บทที่ 21

请问,有空房间吗?

จองห้องพัก

บทที่ 22

月饼真好吃!

คุยเรื่องประเพณี

บทที่ 23

周四你能来参加我的生日聚会吗?

งานสังสรรค์ 1 (การเชื้อเชิญและการปฏิเสธ)

บทที่ 24

你今天穿得真漂亮!

งานสังสรรค์ 2 (การชมเชย)

บทที่ 25

对不起,我来晚了。

งานสังสรรค์ 3 (การขอโทษ)

บทที่ 26

明天咱们去看京剧吧!

นัดหมาย

บทที่ 27

考的真不错!祝贺你!

แสดงความยินดีและปลอบใจ

บทที่ 28

骑车别骑太快了!

ตักเตือน

บทที่ 29

这个假期你们有什么计划?

แผนการและการวางแผน

บทที่ 30

我要回国了。

การบอกลาและการส่ง(คนที่จะเดินทาง)