• 1

  วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจดอกไม้ฟูเฟื่องในเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิจีน

  00:01:36 playing

 • 2

  ชีวิตของชา

  00:00:57 playing

 • 3

  วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ - ร่วมปกป้อง

  00:01:49 playing

 • 4

  "ปีแห่งชีวิต" ในภาพพิมพ์ของหวง หย่งหยู่

  00:02:56 playing