สวยสะกด! ฝนดาวตกที่ที่ราบแอ่งกระทะไฉต๋ามู่

Share with:

ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคมที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ที่เขตปกครองตนเองชนเผ่ามองโกลไห่ซี มณฑลชิงไห่ ดึงดูดนักถ่ายภาพจากทั่วสารทิศมาชุมนุมกัน เพื่อบันทึกช่วงเวลาแห่งความประทับตราตรึงใจนี้เก็บไว้

สวยสะกด! ฝนดาวตกที่ที่ราบแอ่งกระทะไฉต๋ามู่

สวยสะกด! ฝนดาวตกที่ที่ราบแอ่งกระทะไฉต๋ามู่

สวยสะกด! ฝนดาวตกที่ที่ราบแอ่งกระทะไฉต๋ามู่

สวยสะกด! ฝนดาวตกที่ที่ราบแอ่งกระทะไฉต๋ามู่

Yim/chu

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

系统管理员