มาเลเซียประกาศแผนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นระยะ 5 ปี

2019-01-30 15:47:58 | สำนักข่าวแห่งประเทศจีน
Share with:

图片默认标题_fororder_20190130ml1

สำนักข่าวจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแผนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นระยะ 5 ปี (2019-2023)

ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศในวันเดียวกันว่า หวังว่า แผนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นฉบับนี้ จะสามารถปูพื้นฐานที่ดีและมั่นคงให้กับการสร้างสรรค์ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมความปลอดภัยทางสังคม ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจมาเลเซียให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น

แผนการดังกล่าวนี้ ได้มุ่งเป้าไปที่ 6 ขอบข่ายสำคัญที่อาจเกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ง่าย คือ การกำกับดูแลทางการเมือง หน่วยงานบริหารสาธารณะ การจัดซื้อสาธารณะ การกำกับดูแลกิจการ การบังคับใช้กฎหมาย และฝ่ายตุลาการ โดยได้กำหนดแผนปลีกย่อยที่เกี่ยวข้อง 115 ประการ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติตามในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด ยังหวังว่า การดำเนินแผนการฉบับใหม่นี้ จะทำให้การทุจริตคอรัปชั่นเป็นไปได้ยากลำบากยิ่งขึ้น และได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง

(Yim/Zi/Zheng)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)

晏梓