รู้จักกับสองสภา-ภารกิจสำคัญของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

2019-03-01 17:48:08 | CRI
Share with:

ภารกิจสำคัญของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน คือ ให้คำปรึกษาทางการเมือง ตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นที่ปรึกษากิจกรรมทางการเมืองต่างๆ

การให้คำปรึกษาทางการเมือง หมายถึง ก่อนดำเนินการพิจารณาลงมติในเรื่องต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือถึงหลักนโยบายทางการเมืองที่สำคัญของรัฐและส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและปัญหาสำคัญๆในชีวิตประจำวัน หารือถึงแนวทางการแก้ไขและการลงมือปฏิบัติ

การตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย คือ นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำวิจารณ์ต่างๆมาตรวจสอบถึงความถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆของรัฐ ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักนโยบาย การทำงานขององค์การรัฐและเจ้าหน้าที่

สำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมทางการเมืองนั้น นอกจากจะมีเนื้อหาและรูปแบบการปรึกษาหารือทางการเมืองและการตรวจสอบภารกิจทางการเมืองแล้ว ยังรวมถึงการพิจารณาปัญหาสำคัญที่มวลชนให้ความสนใจ อีกทั้งที่องค์กรที่เกี่ยวข้องของพรรคและของรัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งสภาปรึกษาการเมืองนี้จะมีปัจจัยพร้อมในการดำเนินงานตรวจสอบ และเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ให้แก่องค์การ ผู้นำพรรค และรัฐบาลส่วนท้องถิ่นด้วยความกระตือรือร้นและจริงจัง

Yim/Patt

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

彭少艾