จัดฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนโบราณจีนปี 2019 ที่กรุงเทพฯ

2019-05-22 13:40:23 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190522TGzy1

วันที่ 15 ถึง 20 พฤษภาคม โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีพแพทย์แผนโบราณจีนปี 2019 จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยมีสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมแพทย์แผนโบราณจีนของไทย และมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เวินโจว ร่วมกันเป็นฝ่ายจัดงาน มีผู้ประกอบอาชีพไทยกว่า 50 คนเข้าร่วม

ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายผ่านรับรองการแพทย์แผนจีน เมื่อปี ค.ศ. 1999 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาด้วยแพทย์แผนโบราณจีน  เมื่อปี 2000  กระทรวงสาธารณสุขได้ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจีน

เมื่อปี 2016 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีพแพทย์แผนจีนได้เริ่มขึ้น และตลอดหลายปีมานี้ ได้ฝึกอบรมหมอทางแพทย์แผนจีนมากกว่า 200 คน  ซึ่งปี้นี้เป็นการฝึกอบรมครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม ได้เชิญศาสตราจารย์จากจีนบรรยายการฝังเข็มและการตรวจวินิจฉัยชีพจร

Yim/lei/Zheng

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)

  • เกาะกระแสจีน (25-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-03-2566)

雷德辛