WEF ชี้นานาประเทศต้องร่วมกันรับมือความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด

2020-01-16 15:28:23 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อวันที่ 15 มกราคม สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) ประกาศ “รายงานความเสี่ยงโลกปี 2020 (Global Risk Report 2020)” ที่กรุงลอนดอน  โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจเพิ่มขึ้น พร้อมจัดการกับความท้าทายระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่า ปี 2020  จะเป็นปีที่โลกมีความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งความเปราะบางทางเศรษฐกิจมหภาคและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน จะเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะซบเซา นโยบายแบบต่อต้านวัฏจักรจะยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ ก็กลายเป็นความไม่แน่นอนมากขึ้น

รายงานกล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงระยะยาว  5 ความเสี่ยงระดับโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ความเสี่ยงระดับโลกที่น่าจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบอย่างรุนแรง ได้แก่  เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว ความล้มเหลวของมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติที่สำคัญ เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

 

 Yim/Patt/Zdan

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

彭少艾