ไทยยินดีมณฑลซื่อชวนมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างลึกซึ้ง

2020-05-12 17:15:10 | CRI
Share with:

วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา การประชุมสภาผู้แทนประชาชน มณฑลซื่อชวน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่เมืองเฉิงตู โดยนางสาววรมน  สินสุวรรณ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิงตู  ได้ร่วมรับฟังการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 1 ของการประชุมดังกล่าว

เธอกล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ "รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลมณฑลซื่อชวน" ได้ถือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศและภูมิภาคตาม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เป็นงานสำคัญของมณฑลในปีนี้ เธอกล่าวอีกว่า ไทยเป็นประเทศสำคัญตามหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างสูงกับข้อริเริ่มนี้ พร้อมกับหวังว่า จะพยายามดำเนินความร่วมมือกับจีนอย่างมีประสิทธิผลและมุ่งผลได้จริงภายใต้ข้อริเริ่มดังกล่าว

ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"  มณฑลซื่อชวนมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับไทยอย่างลึกซึ้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การเรียนการสอน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ  โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นโครงการสำคัญของไทย พื้นที่ที่เกี่ยวข้องจึงมีโอกาสความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างมาก

นางสาววรมน สินสุวรรณ กล่าวด้วยว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิงตู จะเน้นงานแนะนำนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพิเศษระเบียงเศรษฐกิจ "อีอีซี" พยายามสร้างสะพานส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ระหว่างไทย-มณฑลซื่อชวน อีกทั้งยังหวังว่า ธุรกิจในมณฑลซื่อชวนจะมีความร่วมมือกับไทยมากขึ้น ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และยุทธศาสตร์การพัฒนามุ่งลงใต้ของมณฑลซื่อชวน

Tim/Ldan/Zheng

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

  • เกาะกระแสจีน (27-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-05-2566)

李丹丹