ผู้แทนจีนเสนอ ควรปูพื้นความรู้แพทย์แผนจีนให้กับเยาวชน

2020-05-28 14:07:40 | CRI
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้  นายเกิ่ง ฝูเหนิง สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน  ประธานคณะกรรมการบริษัทกลุ่มยาห่าวอีเซิง ระบุว่า การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนโบราณของจีนควรเริ่มจากเด็ก   เพื่อให้แพทย์แผนจีนแสดงบทบาทดียิ่งขึ้นในด้านสาธารณสุข

ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 13 ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อเร็วๆ นี้  นายเกิ่ง ฝูเหนิง กล่าวเน้นว่า  แพทย์แผนโบราณของจีนเป็นศาสตร์แห่งประชาชาติจีน  ซึ่งไม่เพียงเป็นศาสตร์ด้านยาและการรักษาของชนเผ่าฮั่นเท่านั้น  หากยังรวมถึงของชนเผ่าต่างๆ ของจีน ทั้งชนเผ่าทิเบต  ชนเผ่าอี๋  ชนเผ่าม้ง  และชนเผ่ามองโกเลีย  เป็นต้น

นายเกิ่ง ฝูเหนิง เสนอว่าควรจัดหลักสูตรให้ความรู้ด้านแพทย์แผนโบราณของจีนไว้ในตำราเรียนของนักเรียนชั้นประถมและชั้นมัธยมศึกษา  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เล็ก  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสืบสานและการเผยแพร่วัฒนธรรมแพทย์แผนจีน  และมีส่วนช่วยเสริมความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในความเป็นประชาชาติจีนของเยาวชนอีกด้วย

(Yim/zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

周旭