“ประโยคทอง”ของปธน.สี จิ้นผิง เมื่อบ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม ในการประชุมนักธุรกิจจีน ณ กรุงปักกิ่ง

2020-07-22 16:48:51 | CRI
Share with:

”ต้องยึดหลักกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศให้ดี ผ่อนคลายการอนุญาตเข้าตลาด ผลักดันการค้าและอำนวยความสะดวกในการลงทุน”

图片默认标题_fororder_0722-1

”ดำเนินนโยบายการคลังที่มีความกระตือรือร้นคล่องตัว โดยเฉพาะนโยบายเงินตราที่มีความมั่นคงและยืดหยุ่น”

图片默认标题_fororder_0722-2

”ให้ความเสมอภาคกับวิสาหกิจต่างชาติที่จดทะเบียนในจีน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการแข่งขันให้มีความเที่ยงธรรมสมบูรณ์แบบ”

图片默认标题_fororder_0722-3

”องค์ประกอบหลักของตลาดเป็นพลังรองรับเศรษฐกิจ การคุ้มครององค์ประกอบตลาดก็คือคุ้มครองกำลังการผลิตทางสังคม”  

图片默认标题_fororder_0722-4

”ถ้ามองให้ไกล เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์จะเป็นกระแสแห่งประวัติศาสตร์ นานาประเทศดำเนินความร่วมมือกันจะเป็นแนวโน้มแห่งการพัฒนาในระยะยาว”  

图片默认标题_fororder_0722-5

”ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจทุกสาขาต่างประสบความลำบาก แต่ก็เต็มไปด้วยโอกาส ผู้ที่ปรับตัวได้ก็จะได้ชัยชนะ”

图片默认标题_fororder_0722-6

”จีนเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงสุดของโลก มีเงื่อนไขสนับสนุนที่พร้อมที่สุด”

图片默认标题_fororder_0722-7

”ต้องสนับสนุนให้นักธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความขยันอดทน ลงหลักปักฐานและเจาะลึกตลาดจีน”

图片默认标题_fororder_0722-8

”รัฐบาลเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ตลาด และก็เป็นผู้รักษาความเที่ยงธรรมของตลาดด้วย”

图片默认标题_fororder_0722-9

”การเอาใจใส่พนักงานเป็นภาระหน้าที่ทางสังคมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักธุรกิจ”

图片默认标题_fororder_0722-10

Yim/Ping/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

许平平