ธนาคารลาวจีนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลาว

2020-08-13 17:00:34 | CRI
Share with:

ธนาคารลาวจีนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลาว_fororder_20200813lzyh1

พร้อมกับจีนดำเนินยุทธศาสตร์ “วิสาหกิจจีนก้าวสู่อินเตอร์” อีกทั้งส่งเสริมเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนและความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง จีนและลาวมีการติดต่อกันทางเศรษฐกิจใกล้ชิดมากขึ้น สองฝ่ายได้ส่งเสริมการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากการบริการทางการเงินที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์นี้ การก่อตั้งธนาคารลาวจีนได้ช่วยสนับสนุนการขจัดความยากจนของลาว ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว ร่วมแสดงบทบาทความรับผิดชอบของสังคม ซึ่งเป็นที่ต้อนรับของธุรกิจลาวด้วยดี

ธนาคารลาวจีนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลาว_fororder_20200813lzyh2

ทั้งนี้ การขจัดความยากจนเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลลาว นายหู กัง ผู้จัดการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของธนาคารฟู่เตียนมณฑลหยุนหนาน กล่าวว่า ธนาคารลาวจีนเข้าร่วมในการขจัดความยากจนของลาวอย่างแข็งขัน ซึ่งให้บริการต่อโครงการใหญ่ เช่น ทางด่วนสายแรกของลาว การสร้างทางรถไฟจีน-ลาว พร้อมช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ธุรกิจสินค้าหัตถกรรมและการเกษตร ให้ทุนสนับสนุนเพื่อช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ห่างไกลพ้นจากความยากจน

Yim/Chu/Zi

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

韩楚