ไชน่าโมบายล์ดำเนินแผนการ“5G+”อย่างรอบด้าน

2020-08-14 17:02:34 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ปัจจุบัน สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานรูปแบบใหม่ ซึ่งมีเทคโนโลยี 5G เป็นตัวแทน กำลังนำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนด้านความเป็นดิจิทัล การยกระดับ และการบูรณาการ วันที่ 13  สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทไชน่าโมบายล์ ประกาศในการแถลงผลประกอบการครึ่งปีแรกว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ เร่งดำเนินแผนการ “5G+” อย่างรอบด้าน จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ติดตั้งสถานีฐานรับส่งสัญญาณโทรศัพท์จำนวน 188,000 แห่ง ในพื้นที่กว่า 50 เมืองทั่วประเทศ เพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์

ท่ามกลางช่วงเวลาที่ทั่วประเทศดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  ให้บริการประชาชนอย่างดี นำความสะดวกในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันและการทำงานของประชาชน ทั้งนี้ นายต่ง ซิน ซีอีโอไชน่าโมบายล์ อภิปรายว่า บริษัทฯ จะยังคงดำเนินแผนการ “5G+” ให้ลึกซึ้งต่อไป อีกทั้งในอนาคตจะทุ่มเทกำลังพัฒนาโครงการ 5G ใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างเครือข่าย 5G ที่ดี ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่ ๆ แสวงหารูปแบบใหม่ ตลอดจนบุกเบิกโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี 5G ให้เร่งหลอมรวมเข้าสู่ทุกแวดวงและให้บริการประชาชน

(Tim/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)

晏梓