‘สี จิ้นผิง’เน้นโครงสร้างการพัฒนาใหม่เป็นการหมุนเวียนคู่ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

2020-08-25 21:04:25 | CMG
Share with:

วันที่ 24 สิงหาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน เป็นประธานการประชุมสัมมนาของผู้เชี่ยวชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกล่าวปราศรัยสำคัญเน้นว่า ในช่วงแผนการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี ชุดที่ 14 จีนจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาใหม่ โดยจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและวางแผนการใหม่ตามสถานการณ์ใหม่

นายสี จิ้นผิง ชี้ว่า จีนจะต้องพยายามบรรลุซึ่งการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความเที่ยงธรรมมากขึ้น ยั่งยืนและปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมกับผลักดันโครงสร้างใหม่ที่ถือการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลัก ให้การหมุนเวียนภายในกับการหมุนเวียนระหว่างประเทศส่งเสริมกัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการพัฒนาของจีน โครงสร้างใหม่ไม่ใช่การหมุนเวียนภายในแบบปิด แต่เป็นการหมุนเวียนคู่ทั้งภายในและระหว่างประเทศ จีนมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะมีการประสานกับเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดจนจะเสนอโอกาสทางตลาดให้กับประเทศอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งดึงดูดสินค้าและทรัพยากรจากต่างประเทศ

Tim/LR/ZDan

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)

刘榕