จีนพิจารณาแนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำหวางเหอ

2020-09-01 15:19:32 | CRI
Share with:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่าวันที่ 31 สิงหาคม กรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเรียกประชุม พิจารณาตรวจสอบแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในลุ่มแม่น้ำหวางเหอ พร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบวินัยครั้งที่ 5 ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมชี้ว่าลุ่มแม่น้ำหวางเหอเป็นแหล่งกำเนิดของประชาชาติจีน การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในลุ่มแม่น้ำหวางเหอเกี่ยวพันกับการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราจึงต้องใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภูเขา ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า และทะเลทรายอย่างสอดคล้องกัน ปรับปรุงระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำหวางเหอให้ดีขึ้น  จัดสรรทรัพยากรน้ำในแม่น้ำหวางเหออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในลุ่มแม่น้ำสายนี้ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น อนุรักษ์  สืบทอด และเชิดชูส่งเสริมวัฒนธรรมแม่น้ำหวางเหอเพื่อให้แม่น้ำสายนี้กลายเป็นแม่น้ำที่สร้างความผาสุกให้กับประชาชน

ที่ประชุมเน้นด้วยว่าต้องใช้ทรัพยากรน้ำในแม่น้ำหวางเหออย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบป้องกันและลดภัยพิบัติ   เสริมทักษะในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังต้องใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในลุ่มแม่น้ำหวางเหอ สร้างระบบการเกษตรที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ของตน ปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาในเขตเมืองให้ดีขึ้น ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้พื้นที่ชนบทมีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทุ่มเทกำลังในการอนุรักษ์และเชิดชูส่งเสริมวัฒนธรรมแม่น้ำหวางเหอ

(bo/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

蔡建新