ปธน.จีนกล่าวปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าภาคบริการทั่วโลกของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีน ประจำปี 2020 ที่กรุงปักกิ่ง

2020-09-04 22:57:53 | CRI
Share with:

วันที่ 4 กันยายน กรุงปักกิ่งจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าภาคบริการทั่วโลก ของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีน ประจำปี 2020 โดยนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์จีน  ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน กล่าวปราศรัยผ่านวีดิทัศน์

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า ปัจจุบัน การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังควบคุมไม่ได้ทั้งหมด ประเทศต่าง ๆ เผชิญภาระหน้าที่อันหนักหน่วงในการต้านโรคระบาด การพัฒนาเศรษฐกิจ และการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จีนขจัดอุปสรรคต่าง ๆ โดยมุ่งที่จะร่วมมือกับทั่วโลก ร่วมกันขจัดความยากลำบาก ร่วมกันส่งเสริมการค้าภาคบริการทั่วโลกให้เจริญรุ่งเรือง และผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวโดยเร็ว

จีนจะดำเนินนโยบายเปิดประเทศสู่ภายนอกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ สร้างระบบบริหารบัญชีรายชื่อต้องห้ามด้านการค้าภาคบริการข้ามชาติให้สมบูรณ์ ผลักดันการสร้างเวทีเปิดเผยการทดลองการค้าภาคบริการแบบประดิษฐ์คิดสร้าง ผ่อนคลายข้อกำหนดการอนุญาตเข้าตลาดสำหรับกิจการภาคบริการ และขยายการนำเข้าบริการคุณภาพดี

จีนจะขยายฐานส่งออกบริการที่มีเอกลักษณ์ของตนเองและ พัฒนารูปแบบใหม่ด้านการค้าภาคบริการ จีนยินดีร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ประสานงานด้านนโยบายมหภาคให้มากขึ้น เร่งความร่วมมือระหว่างประเทศด้านดิจิทัล ทุ่มเทกำลังคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจแบ่งปันให้พัฒนาไปด้วยดี ทั้งยังผลักดันเศรษฐกิจโลกให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนจะใช้เวทีงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติ ของงานมหกรรมนำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน  และเวทีอื่น ๆ ผลักดันการแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่มีความหลากหลายระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล  องค์กรระหว่างประเทศ หอการค้า และวิสาหกิจ สนับสนุนให้จัดตั้งสหพันธ์การค้าภาคบริการระดับโลก จนประสบผลสำเร็จด้านความร่วมมือมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกชาติได้ร่วมใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางการค้าภาคบริการ

ด้านการเปิดเผยความร่วมมือภาคบริการ นายสี จิ้นผิง เสนอข้อเสนอ 3 ประการ ได้แก่ ร่วมสร้างบรรยากาศความร่วมมือที่เปิดเผยและเป็นที่ยอมรับ กระตุ้นพลังความร่วมมือจากการประดิษฐ์คิดสร้าง  และร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า เพื่อให้กรุงปักกิ่งแสดงบทบาทชี้นำการเปิดเผยกิจการบริการ จีนจะสนับสนุนกรุงปักกิ่งสร้างเขตสาธิตการขยายกิจการบริการระดับชาติ ถือเป็นแนวหน้าในการทดลองเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่เผยแพร่ได้ สร้างเขตการค้าเสรีที่มีเอกลักษณ์ด้านการสร้างสรรค์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปิดเผยการบริการ และเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างเวทีเปิดเผยที่มีคุณภาพซึ่งรวมการพัฒนาในพื้นที่กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย เพื่อนำพาการปฏิรูปและเปิดประเทศก้าวไปสู่ระดับใหม่

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังกล่าวด้วยว่า โควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว สร้างอุปสรรคแก่เราทุกคนให้ไม่สามารถอยู่พร้อมหน้ากัน แต่ไม่สามารถกีดขวางฝีก้าวการพัฒนาด้านการค้าภาคบริการ กีดขวางความมั่นใจ และปฏิบัติการของเราในการจับมือกันก้าวหน้าและสร้างผลประโยชน์ด้วยความร่วมมือ ขอให้เราร่วมแรงร่วมใจจับมือกันก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากในประวัติศาสตร์มนุษย์ด้วยก้าวย่างที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ตลอดจนร่วมกันต้อนรับอนาคตอันงดงามของโลก

Tim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)

许平平