จีนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ปธน.สี จิ้นผิงให้ไว้ต่อสหประชาชาติเมื่อ 5 ปีก่อนอย่างสมบูรณ์

2020-09-18 14:51:17 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

เดือนกันยายน ปี 2015 ขณะเข้าร่วมการประชุมผู้นำนานาชาติเนื่องในโอกาสการก่อตั้งสหประชาชาติครบรอบ 70 ปี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เสนอข้อริเริ่มและมาตรการสำคัญหลายประการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของสหประชาชาติและส่งเสริมภารกิจความร่วมมือแบบพหุภาคี

ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบร้อยปี ประเทศจีนกล้าแบกรับความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ร่วมมือกับทั่วโลก เสริมสร้างพื้นฐานแก่การบรรลุสันติภาพและความเป็นธรรมของโลก รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งต่อการผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คำมั่นสัญญาที่ปธน.สี จิ้นผิงให้ไว้ต่อที่ประชุมผู้นำสหประชาชาติเมื่อ 5 ปีก่อนได้รับการปฏิบัติตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ

การสนับสนุนบทบาทสหประชาชาติ

คำมั่นสัญญา——

จีนจะเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบโลกตลอดไป ยืนหยัดเดินบนหนทางแห่งการพัฒนาที่ร่วมมือกัน จีนเป็นประเทศแรกที่ลงนามในกฎบัตรแห่งประชาชาติ จะพิทักษ์ระเบียบและระบบระหว่างประเทศที่ถือวัตถุประสงค์และหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติเป็นแกนหลักต่อไป 

——คำปราศรัยของปธน.สี จิ้นผิงในที่ประชุมแสดงวิสัยทัศน์ทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2015

ปฏิบัติการ——

▲ ในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 และประเทศกำลังพัฒนาใหญ่ที่สุดของโลก จีนผลักดันให้สหประชาชาติถือการพัฒนาเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของวาระความร่วมมือระหว่างประเทศมาโดยตลอด ภายใต้กรอบ “กลุ่ม 77 ประเทศกับจีน” จีนได้เข้าร่วมการปรึกษาหารือผลสำเร็จที่สำคัญด้านการพัฒนาอย่างลุ่มลึก เช่น วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ข้อตกลงปารีส และวาระปฏิบัติการอาดดิสอาบาบา เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้นำปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายและร่วมกันพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา

▲ ปี 2016 กองทุนสันติภาพและการพัฒนาจีน-สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ละปี จีนบริจาคเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐแก่กองทุนนี้ ปัจจุบัน จีนบริจาคเงินไปแล้วรวม 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้  กองทุนได้ดำเนินโครงการกว่า 80 โครงการ โดยใช้เงินทุน 67.7 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพื่อให้การสนับสนุนแก่สหประชาชาติในด้านการรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย พลังงาน การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

▲ สนับสนุนการใช้ความพยายามดำเนินการปฏิรูปด้านการพัฒนาของนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ อย่างแข็งขัน ปี 2018 จีนบริจาคเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่กองทุนทรัสต์เพื่อการปฏิรูปด้านการพัฒนา

▲ ปี 2016 องค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตด้านพลังงานทั่วโลกก่อตั้งขึ้น ปัจจุบันครอบคลุม 119 ประเทศ โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ  ตลอดจนกว่า 100 ประเทศ วิสาหกิจ และสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

▲ ปี 2017 ศูนย์ความรู้การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งชาติของจีนก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ศูนย์นี้จัดงานฟอรั่มว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งแรก ในปี 2019 อีกทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียบเรียงรายงานว่าด้วยความคืบหน้าของจีนในการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030  จำนวน  2 ฉบับตามลำดับ

▲ เมื่อเผชิญการระบาดของโควิด-19 จีนได้ตั้งโครงการรับมือเพื่อมนุษยธรรมที่ริเริ่มโดยสหประชาชาติอย่างแข็งขัน โดยบริจาคเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐแก่องค์การอนามัยโลก อีกทั้งยังกำลังร่วมมือกับสหประชาชาติในการก่อตั้งคลังและศูนย์กลางฉุกเฉินเพื่อมนุษยธรรมทั่วโลก

จีนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ปธน.สี จิ้นผิงให้ไว้ต่อสหประชาชาติเมื่อ 5  ปีก่อนอย่างสมบูรณ์_fororder_中国一一落实习近平5年前在联合国提出的各项承诺

การผลักดันการลดความยากจนและความร่วมมือใต้-ใต้ทั่วโลก

คำมั่นสัญญา——

จีนจะเชื่อมโยงการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาร่วมกันกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างใกล้ชิด จะเชื่อมโยงความฝันของจีนกับความใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาอย่างใกล้ชิด และร่วมมือกันแสวงหาหนทางการพัฒนาร่วมกัน

—— คำปราศรัยของปธน.สี จิ้นผิงในที่ประชุมโต๊ะกลมความร่วมมือใต้-ใต้  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015

      ปฏิบัติการ——

▲ นับตั้งแต่ปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา ประชากรยากจนในชนบทของจีนลดลงรวม 800 ล้านคน ผลสำเร็จนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “การขจัดความยากจนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด” ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  หลังบรรลุภารกิจการขจัดความยากจนในปี 2020 จีนจะมีประชากรยากไร้อีกราว  100 ล้านคนหลุดพ้นความยากจน บรรลุเป้าหมายการลดความยากจนตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ก่อนกำหนด 10 ปี นับเป็นการเติมพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งต่อภารกิจการลดความยากจนของทั่วโลก

▲ จีนก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ โดยจัดสรรงบงวดแรกเป็นเงิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนนี้ดำเนินโครงการกว่า 80 โครงการ ในกว่า 30 ประเทศกำลังพัฒนา อัดฉีดพลังขับเคลื่อนแก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก โดยในปี 2017 จีนประกาศเพิ่มเงินสนับสนุนกองทุนอีก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

▲ จีนบรรลุผลสำเร็จเกินเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ “ร้อย 6  โครงการ” ที่จีนให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย โครงการลดความยากจน 100 โครงการ โครงการความร่วมมือทางการเกษตร 100 โครงการ โครงการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการค้า 100 โครงการ  โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 100  โครงการ โครงการโรงพยาบาลและคลินิก 100 โครงการ ตลอดจนโครงการโรงเรียนและศูนย์อบรมวิชาชีพ 100 โครงการ

▲ จีนยกเลิกหนี้สินเงินกู้ไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลทั้งหมด  ซึ่งครบกำหนดสัญญาไปเมื่อก่อนสิ้นปี 2015 แต่ยังไม่ได้ชำระของประเทศด้อยพัฒนาที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ตั้งอยู่ในดินแดนชั้นใน และประเทศกำลังพัฒนาบนเกาะขนาดเล็ก

▲ ปลายปี 2016 จีนก่อตั้งสถาบันการพัฒนาและความร่วมมือใต้-ใต้  เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอบรมบุคลากรคุณภาพสูงด้านการบริหารประเทศ จนถึงปัจจุบัน สถาบันแห่งนี้รับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม 4  รุ่น โดยอบรมนักศึกษากว่า 200 คน จาก 59 ประเทศ

      การสนับสนุนปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติ

คำมั่นสัญญา——

เราต้องขยายบทบาทแกนนำของสหประชาชาติ ตลอดจนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการหยุดยั้งสงครามและผดุงสันติภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเปลี่ยนสงครามเป็นมิตรภาพ

————คำปราศรัยของปธน.สี จิ้นผิงในที่ประชุมแสดงวิสัยทัศน์ทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2015

     ปฏิบัติการ——

▲ จีนเสร็จสิ้นการขึ้นทะเบียนกองกำลังทหารพร้อมปฏิบัติการผดุงสันติภาพจำนวน 8,000 นาย และกองกำลังผดุงสันติภาพประจำการจำนวน 300  นายที่สหประชาชาติ โดยมีกองทหาร 6 หน่วยได้รับการยกระดับเป็นหน่วยทหารพร้อมปฏิบัติการขั้นสาม จีนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนทหารมากที่สุดและมีประเภทของหน่วยทหารครบครันที่สุดในกองกำลังพร้อมปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติ

▲ จีนจัดส่งทหารช่างและหน่วยแพทย์ผดุงสันติภาพรวม 22 รุ่น จำนวนกว่า 6,000 คน เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพที่ซูดานใต้และเลบานอน  เป็นต้น

▲ จีนจัดโครงการอบรมระหว่างประเทศเพื่อผดุงสันติภาพขึ้นที่จีน พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรมตำรวจผดุงสันติภาพประเภทต่าง ๆ ของสหประชาชาติ จัดส่งครูฝึกการผดุงสันติภาพเดินทางไปสอนและอบรมในต่างประเทศ โดยได้อบรมเจ้าหน้าที่ผดุงสันติภาพกว่า 2,500 คนจากหลายประเทศ

▲ จีนดำเนินโครงการช่วยเหลือต่างประเทศด้านการเก็บกวาดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกว่า 20 โครงการ ครอบคลุมทั้งกัมพูชา ลาว และประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ

▲ จีนจัดส่งหน่วยเฮลิคอปเตอร์ผดุงสันติภาพและแบ่งกลุ่มเข้าประจำการในปฏิบัติการร่วมดาร์เฟอร์ของสันนิบาตอาหรับกับสหประชาชาติ

การผลักดันการพัฒนาภารกิจสตรีทั่วโลก

คำมั่นสัญญา——

ขอให้เราเชิดชูส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งการประชุมสมัชชาสตรีโลกปักกิ่ง ย้ำคำมั่นสัญญา เร่งการใช้ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างชาย-หญิง และการพัฒนาอย่างรอบด้านของสตรี

————คำปราศรัยของปธน.สี จิ้นผิงในที่ประชุมผู้นำสตรีโลก เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2015

ปฏิบัติการ——

▲ จีนบริจาคเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติทุกปีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน จีนบริจาคเงินรวม 10  ล้านเหรียญสหรัฐ มากเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา

▲ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาดำเนิน “โครงการสุขภาพสตรีและเด็ก”  กว่า 100 โครงการ จัดส่งหน่วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตระเวนรักษาพยาบาลแก่คนไข้ตามที่ต่าง ๆ

▲ ดำเนิน “โครงการมอบความสุขแก่โรงเรียน” กว่า 100 โครงการ ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กหญิงยากไร้ และเพิ่มอัตราการเข้าเรียนของเด็กหญิงให้สูงขึ้น

▲ เชิญสตรีจากประเทศกำลังพัฒนากว่า 3 หมื่นคนเข้าร่วมการอบรมที่จีน

“เอกสารว่าด้วยจุดยืนของจีนเกี่ยวกับการก่อตั้งสหประชาชาติครบรอบ 75  ปี” ที่เผยแพร่ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ว่า “จีนจะปฏิบัติตามพันธกิจของประเทศใหญ่ต่อไป  แสดงออกถึงความรับผิดชอบของประเทศใหญ่ สร้างคุณูปการของประเทศใหญ่  เสนอผลิตภัณฑ์สาธารณะแก่โลกมากยิ่งขึ้น เพื่ออุทิศกำลังแก่ภารกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลก”

TIM/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)

陆永江