จีนจัดประชุมสัมมนากิจการงานซินเจียงกลาง เน้นสร้างสรรค์ซินเจียงด้วยสังคมนิยมจีนในยุคสมัยใหม่

2020-09-27 14:05:47 | CRI
Share with:

ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย. ที่กรุงปักกิ่ง มีการจัดสัมมนาว่าด้วยกิจการงานซินเจียนกลางจีนครั้งที่ 3 นายสี จิ้นผิง ผู้นำสุงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนกล่าวเน้นว่า ต้องผลักดันการสร้างสรรค์และความทันสมัยของศักยภาพทางการบริหารจัดการ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับความพยายามสร้างสรรค์ซินเจียงแบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคสมัยใหม่ที่มีความสามัคคี มีความสมานฉันท์ มีความเจริญ มีความมั่งคั่ง มีอารยธรรม มีความก้าวหน้า มีความอยู่เย็นเป็นสุข และมีภาวะแวดล้อมที่ดีด้วย

งานประชุมสัมมนาว่าด้วยกิจการงานซินเจียงกลางเคยจัดขึ้นเมื่อปี 2010 และ 2014 เพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของซินเจียงอย่างรอบด้าน ตัวเลขสถิติแสดงว่า ระหว่างปี 2014-2019 ยอดมูลค่าการผลิตของเขตซินเจียงเพิ่มจาก 919,590 ล้านหยวนเป็น 1,359,710 ล้านหยวน มีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ย 7.2% ต่อปี รายได้ที่ใช้จ่ายได้ของประชาชนเติบโตโดยเฉลี่ย 9.1% ต่อปี ซินเจียงได้ดำเนินการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนทั้งปวง สถานีอนามัยระดับตำบลและคลินิกหมู่บ้านครอบคลุมทุกตำบลและทุกหมู่บ้าน ข้อมูลถึงปี 2019 ซินเจียงมีประชากรยากไร้ที่พ้นจากภาวะยากจนแล้วจำนวน 2,923,200 คน สัดส่วนผู้ยากจนในประชาชนทั้งปวงลดลงถึง 1.24% ประชาชนผู้ยากไร้มีการประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงทุกคน ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา การคลังส่วนกลางผันเงินสนับสนุนซินเจียงโดยรวม 2 ล้านล้านกว่าหยวน 19 มณฑลและนครที่มีหน้าที่ช่วยเหลือซินเจียงได้เสริมสร้างการช่วยเหลือซินเจียงอย่างรอบด้าน โดยผันเงินสนับสนุนซินเจียงจำนวน 96,400 ล้านหยวน ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือซินเจียงทั้งหมด 10,000 กว่าราย

Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

张丹