ปธน.จีนกล่าวปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ยังฟอรั่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ครั้งที่ 3

2020-10-30 15:09:05 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

ปธน.จีนกล่าวปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ยังฟอรั่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ครั้งที่ 3

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วันที่ 30 ตุลาคม ฟอรั่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2020 จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวปราศรัยผ่านทางวีดิทัศน์มายังที่ประชุม

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  นักวิทยาศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ใช้ความพยายามร่วมกัน แสวงหาวิธีการรักษา การวิจัยวัคซีน การป้องกันและควบคุมโรค รวมไปถึงมีความร่วมมือระหว่างประเทศกันอย่างใกล้ชิด สร้างคุณูปการสำคัญต่อการต้านโรคระบาด สถานการณ์ปัจจุบันต้องการความร่วมมือในการวิจัย รักษาโรค วัคซีน และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญต่อปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพของมนุษย์ เป็นต้น เพื่อสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

นายสี จิ้นผิง เน้นว่า จีนให้ความสำคัญต่องานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสูง ยืนหยัดการถือนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ จีนจะเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเปิดกว้างและอำนวยประโยชน์แก่ประเทศต่าง ๆ อีกทั้งยังยินดีใช้ความพยายามร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และองค์กรวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในการส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมความร่วมมือในโครงการวิทยาศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อไป

Tim/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)

孙铮