รองปธน.จีนกล่าวปาฐกถาในการประชุมเศรษฐกิจนวัตกรรมปี 2020

2020-11-17 16:29:47 | CMG
Share with:

รองปธน.จีนกล่าวปาฐกถาในการประชุมเศรษฐกิจนวัตกรรมปี 2020

วันที่ 16 พฤศจิกายน นายหวัง ฉีซาน รองประธานาธิบดีจีน กล่าวปาฐกถาผ่านวีดิทัศน์ในการประชุมเศรษฐกิจนวัตกรรม ปี 2020

นายหวัง ฉีซาน กล่าวย้ำว่า จีนจะเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่และก้าวกระโดดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ จีนกำลังขยายการนำเข้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศทางการค้าที่ถูกกฎหมาย เป็นสากล และสะดวกมากขึ้น สร้างรากฐานที่สูงขึ้นใหม่สำหรับการเปิดกว้าง ส่งเสริมการสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจพหุภาคี ทวิภาคี และส่วนภูมิภาคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ พัฒนาไปในทิศทางที่เปิดกว้าง ครอบคลุม สมดุล และได้รับชัยชนะร่วมกัน

นายหวัง ฉีซาน กล่าวเน้นว่า แนวคิดแบ่งงานกันในระบบเศรษฐกิจโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับแนวโน้มโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้เปลี่ยนไป ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องดำเนินความร่วมมือเพื่อสร้างกลไกป้องกันและควบคุมโรคระบาด เครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้างที่ครอบคลุมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงบรรยากาศทางสังคมที่มีเหตุมีผลและเปิดกว้าง เพิ่มความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งการสั่งสมความร่วมมือและความไว้วางใจ สร้างความก้าวหน้าร่วมกันในการเรียนรู้ร่วมกัน

การประชุมปีนี้จัดขึ้นโดยศูนย์แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีนและ Bloomberg L.P. ของสหรัฐฯ ตลอดจนสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของอังกฤษ โดยจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์

Tim/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

刘榕