ท่องเที่ยวมณฑลกานซู่: ทะเลเมฆและภูเขาหิมะ ณ ที่ราบสูงหวงถู่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได “เส้นตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น”

2020-11-26 23:09:44 | CRI
Share with:

ท่องเที่ยวมณฑลกานซู่: ทะเลเมฆและภูเขาหิมะ ณ ที่ราบสูงหวงถู่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได “เส้นตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น”

ท่องเที่ยวมณฑลกานซู่: ทะเลเมฆและภูเขาหิมะ ณ ที่ราบสูงหวงถู่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได “เส้นตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น”

21 พ.ย., ในภูมิภาคหล่งตงของมณฑลกานซู่หลังหิมะตกถูกปกคลุมด้วยหิมะไปทั่ว  คูน้ำเดิมตามหุบเขาแนวตั้งและแนวขวางของที่ราบสูงหวงถู่และนาขั้นบันไดแต่ละชั้น ถูกคลุมด้วย “ชุดแต่งงาน” อันศักดิ์สิทธิ์  มองจากเครื่องบิน ลายเส้นพันกันคล้ายภาพวาดน้ำหมึก เป็นสีขาวและดำแยกกันชัดเจน  หุบเขาที่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได “เส้นตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น” ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ท่ามกลายทะเลเมฆ  ก่อตัวเป็นภาพวาดม้วนนิเวศธรรมชาติภาพแล้วภาพเล่า

ท่องเที่ยวมณฑลกานซู่: ทะเลเมฆและภูเขาหิมะ ณ ที่ราบสูงหวงถู่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได “เส้นตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น”

ท่องเที่ยวมณฑลกานซู่: ทะเลเมฆและภูเขาหิมะ ณ ที่ราบสูงหวงถู่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได “เส้นตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น”

ท่องเที่ยวมณฑลกานซู่: ทะเลเมฆและภูเขาหิมะ ณ ที่ราบสูงหวงถู่รายล้อมด้วยนาขั้นบันได “เส้นตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น”

李秀珍