มณฑลกว่างตงสร้างสถานีฐาน 5G กว่า 110,000 แห่ง

2020-11-27 16:31:42 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

มณฑลกว่างตงสร้างสถานีฐาน 5G กว่า 110,000 แห่ง

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 26 พฤศจิกายน การประชุมระบบ 5G โลกที่กำลังจัดขึ้นในเมืองกว่างโจวเผยว่า ในฐานะเป็นเขตที่มีการพัฒนากิจการระบบ 5G รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง มณฑลกว่างตงได้สร้างสถานีฐาน 5G และมีจำนวนผู้ใช้ระบบ 5G เป็นระดับแนวหน้าของประเทศ  ได้มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ

สถิติล่าสุดแสดงว่า ปัจจุบัน มณฑลกว่างตงมีวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ 5G กว่า 1,600 แห่ง คิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ บริษัท Huawei และบริษัท ZTE มีสิทธิบัตรเกี่ยวกับ 5G กว่า 5,000 ฉบับ คิดเป็น 1 ใน 3 ของทั่วโลก มณฑลกว่างตงได้สร้างสถานีฐาน 5G กว่า 110,000 แห่ง ผู้ใช้ระบบ 5G มีร่วม 27 ล้านคน เจ้าหน้าที่ทางการกว่างตงที่เข้าร่วมการประชุมกล่าวว่า ในฐานะเป็นทิศทางสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ การเร่งพัฒนาเทคโนโลยี 5G เป็นหนทางยุทธศาสตร์ในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในคุณภาพสูง มณฑลกว่างตงเป็นมณฑลสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพื้นฐานที่มั่นคงและความได้เปรียบที่ชัดเจนในการพัฒนากิจการระบบ 5G

Yim/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

孙铮