เมืองเซินเจิ้นจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กับนักเรียนประถมและมัธยมต้นรวม 1.2 ล้านโดส

2020-12-05 19:19:43 | CRI
Share with:

เมืองเซินเจิ้นจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กับนักเรียนประถมและมัธยมต้นรวม 1.2 ล้านโดส

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำเมืองเซินเจิ้นระบุว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับนักเรียนประถมและมัธยมต้นในเมืองเซินเจิ้นจะได้รับทุนจากฝ่ายการเงินของเมืองเซินเจิ้น ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำเมืองเซินเจิ้นได้ทำการรับเสนอราคาและจัดซื้อตามระเบียบจัดการที่เกี่ยวข้อง และวัคซีนที่ซื้อทั้งหมดรวม 1.2 ล้านโดสเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ของบริษัทซาโนฟี่ ปาสเตอร์  ในปีนี้จะจัดฉีดในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ โดยมีแผนจะเริ่มทยอยฉีดในสัปดาห์หน้า  เมื่อถึงตอนนั้น ฝ่ายปฏิบัติการด้านสุขอนามัยของเขตจะปรึกษาหารือกับฝ่ายปฏิบัติการด้านการศึกษา เพื่อกำหนดวิธีและเวลาในการฉีดวัคฉีนโดยละเอียดสำหรับแต่ละโรงเรียน  และแจ้งให้กับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนักเรียนทราบ

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา เมืองเซินเจิ้นได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  และตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา เด็กๆ ได้ให้รับประโยชน์จากสวัสดิการนี้เป็นครั้งแรก  นักเรียนของโรงเรียนประถมและมัธยมต้นทั้งหมดในเมืองจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี  การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถลดความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ได้อย่างชัดเจน  ขณะเดียวกันยังสามารถลดการความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นหลังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

李秀珍