ขนาดอุตสาหกรรมการสื่อสาร 5G ของปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 503,600 ล้านหยวน (ราว 2.32 ล้านล้านบาท) เติบโต 128% จากช่วงเดียวกัน

2020-12-10 22:07:27 | CRI
Share with:

ขนาดอุตสาหกรรมการสื่อสาร 5G ของปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 503,600 ล้านหยวน (ราว 2.32 ล้านล้านบาท)  เติบโต 128% จากช่วงเดียวกัน

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สถาบันวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จีน (CCID) ประกาศ “สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G (2020)”  “สมุดปกขาว” ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปี 2019 ขนาดอุตสากรรมการสื่อสาร 5G ของจีนมีสูงถึง 225,000 ล้านหยวน (ราว 1.04 ล้านล้านบาท)  เติบโต 133.2% จากช่วงเดียวกัน

จากการที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ 5G ของจีนได้รับการเปิดกว้างอย่างรอบด้านและกระบวนการการใช้ 5G เชิงพาณิชย์ได้เร่งความเร็วอย่างต่อเนื่อง ขนาดอุตสาหกรรมจะขยายขึ้นเรื่อยๆ  ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนแสดงให้เห็นว่าคาดว่าเมื่อถึงปลายปี 2020 สถานีฐาน 5G ของจีนจะมีจำนวนรวมมากกว่า 6 แสนแห่ง  จากการคาดการณ์ตามจำนวนสถานีฐานนี้ คาดว่าในปี 2020 นี้ ขนาดอุตสาหกรรมการสื่อสาร 5G ของจีนจะสูงถึง 503,600 ล้านหยวน (ราว 2.32 ล้านล้านบาท) เติบโต 128% จากช่วงเดียวกัน บรรลุการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

李秀珍