ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลชื่นชมสุนทรพจน์ปธน.สีจิ้นผิงการรับมือปัญหาอากาศโลก

2020-12-14 17:09:51 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญในที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยความมุ่งมั่นรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Ambition Summit) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยชูข้อเสนอ 3 ประการ เกี่ยวกับการรับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลกในอนาคต พร้อมประกาศมาตรการใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนก่อนสิ้นปี 2030 ของจีนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วโลก

ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลชื่นชมสุนทรพจน์ปธน.สีจิ้นผิงการรับมือปัญหาอากาศโลก

วันที่ 14  ที่ผ่านมา  นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายไทย) ได้แสดงความชื่นชมอย่างสูงต่อสุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิงดังกล่าวขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)  

นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาลกล่าวว่า หลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ “รักษาผลงานในอดีต เปิดหนทางใหม่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก” โดยเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศใหม่ที่ร่วมมือเพื่อความสำเร็จร่วมกัน  ตลอดจนเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ได้ยืนหยัดแนวคิดจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศแบบที่ฟื้นฟูด้วยแนวทางสีเขียว โดยสร้างระบบจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศในรูปแบบใหม่

โดยจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่เมืองคุนหมิงในปี 2021 เพื่อร่วมกับฝ่ายต่าง ๆในการปรึกษาหารือยุทธศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

โดยปาฐกถาของประธานาธิบดีสี ได้แสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการรับมือกับความเดือดร้อนของมวลมนุษย์ชาติที่เกินจากขอบเขตเพียงคำว่า ประเทศ

หากจะเทียบเป็นความรักก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต ข้ามพ้นความแบ่งเขาแบ่งเราตามสัญชาตญาณมนุษย์ หากจะเทียบกับปรัชญาขงจื่อนั้น จีนกำลังเรียกร้องให้ทุกคนยกระดับตนเองขึ้นสู่ความเป็นวิญญูชน ที่พึงมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์และสร้างความกลมเกลียว โดยไม่แบ่งแยก ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาสำคัญของโลก ที่ทุกประเทศต้องผนึกกำลังสามัคคีในการร่วมกันแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ

นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาลกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยปณิธานอันหนักแน่นมั่นคงและศักยภาพที่มีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้ จะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ ไปสู่โลกใหม่ที่ดีขึ้นให้กับเยาวชน และลูกหลานของเราได้ในเร็ววัน ดังประโยคใน “เก๋อเหยียนเหลียนปี้” ของ “จินอิง” ที่ว่า

“เมื่อปณิธานไปถึง   ก็ไร้ซึ่งขอบเขต   แม้เขาสูงทะเลลึก    ยังมิอาจขวางกั้น

เมื่อปณิธานไปถึง  ก็ไร้สิ่งต้านทาน   แม้ทัพแกร่งทหารกล้า  ยังมิอาจต้านทาน”

YIM/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)

陆永江