นักวิชาการหลายประเทศชื่นชม“แผนจีน”

2021-01-28 15:56:27 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิชาการหลายคนที่เคยฟังคำปราศรัยของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในที่ประชุมดาวอสเมื่อ 4 ปีที่แล้วต่างเห็นว่า คำปราศรัยพิเศษของนายสี จิ้นผิงในการประชุมดาวอสปี 2021 นี้ ได้ชี้ทิศทางรับมือที่ดีให้กับปัญหาของยุคสมัย เสริมสร้างความมั่นใจต่อการยืนหยัดแนวคิดพหุภาคี และการร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่มีต่อประชาคมโลก โดยนักวิชาการหลายประเทศกล่าวว่า เมื่อ 4 ปีที่แล้ว คำปราศรัยของนายสี จิ้นผิงได้เพิ่มพลังบวกให้กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังดำเนินไปท่ามกลางความกังวลและสับสน และคำปราศรัยพิเศษของนายสี จิ้นผิงครั้งนี้ เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก มีความหมายสำคัญเชิงยุคสมัย เสนอแผนรับมือวิกฤตที่ซับซ้อนและหลากหลายให้โลก

นาย Jean-Christophe Iseux นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดกล่าวว่า “เป็นคำปราศรัยครั้งที่ 2 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในการประชุมดาวอส ซึ่งทั้งสองครั้งล้วนมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างสูง ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ผู้คนต่างเห็นถึงผลกระทบจากแนวคิดเอกภาคีนิยมที่มีต่อโลก นายสี จิ้นผิงได้เน้นถึงความสำคัญของลัทธิพหุภาคีอีกครั้ง จึงมีความหมายอย่างลึกซึ้งยิ่ง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและระบบทางการเมืองของทุกประเทศมีมาแต่สมัยโบราณ มนุษย์เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แต่ก็ยังมีบางประเทศที่ไม่ตระหนักถึงประเด็นนี้ ”

นาย Thorsten Jelinek อดีตรองประธานฝ่ายกิจการทวีปยุโรปของฟอรั่มเศรษฐกิจโลกกล่าวว่า “คำปราศรัยของนายสี จิ้นผิงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้เรียกร้องให้ชาวโลกทิ้งอุดมการณ์ที่มีอคติ แล้วร่วมกันผลักดันการปฏิรูปและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโลกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของจีนในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นดังกล่าวนี้ มาจากการนำที่ทรงพลังของรัฐบาลจีน การสนับสนุนของประชาชน และการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนหลังโรคระบาด”

นาย Selcuk Chorac Oulu ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยเอเชียแปซิฟิกของตุรกีกล่าวว่า “นายสี จิ้นผิง ได้ชี้หนทางที่มีความหวังมากยิ่งขึ้นให้กับผู้คน ที่สามารถรับมือกับความยากลำบากจากโรคระบาด นายสี จิ้นผิงเน้นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวคิดพหุภาคีและการส่งเสริมการบริหารจัดการโลก ซึ่งหลักการเหล่านี้ ล้วนเป็นหนทางแก้ไขความท้าทายที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ” 

(Yim/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-07-2567)

  • เกาะกระแสจีน (13-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)

晏梓