เซี่ยงไฮ้เปิดรับสมัครงานตำแหน่งสูงในหน่วยงานรัฐและระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก 8,580 อัตรา จากทั่วโลก

2021-04-02 16:28:10 | CRI
Share with:

เซี่ยงไฮ้เปิดรับสมัครงานตำแหน่งสูงในหน่วยงานรัฐและระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก 8,580 อัตรา จากทั่วโลก_fororder_20210401News04

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งนครเซี่ยงไฮ้ประกาศต่อทั่วโลกถึงความต้องการตำแหน่งงานที่ขาดแคลนในระดับสูงสำหรับหน่วยงานรัฐและระดับหลังปริญญาเอก 8,580 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งในและต่างประเทศ  ในตำแหน่งงานดังกล่าว รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก 5,627 อัตรา ในสาขาเวชศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ฯลฯ  อุตสาหกรรมเคมี วัสดุใหม่ วงจรรวม ยาชีวภาพ AI ฯลฯ มีความต้องการค่อนข้างสูง  ส่วนหน่วยงานรัฐมีความขาดแคลนตำแหน่งงานระดับสูง 2,953 อัตรา โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรทางการแพทย์เป็นหลัก

อนึ่ง ปัจจุบันหน่วยงานรัฐในนครเซี่ยงไฮ้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพในตำแหน่งระดับสูงทั้งสิ้นกว่า 5 หมื่นคน คิดเป็น 15% ของจำนวนเจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพทั้งหมด  ขนาดและระดับของอาชีพด้านการศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การกีฬา ฯลฯ ก็อยู่ในระดับชั้นนำของจีนโดยเฉลี่ย  เป็นแหล่งรวมผู้มีความสามารถขั้นสูงจากทั้งในและต่างประเทศกลุ่มใหญ่  ตลอดจนผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าและสุดยอดของคนในวงการ

李秀珍