คำปราศรัยของปธน.จีนในพิธีเปิดการประชุมเอเชียโป๋อ๋าว

2021-04-20 16:22:41 | CRI
Share with:

คำปราศรัยของปธน.จีนในพิธีเปิดการประชุมเอเชียโป๋อ๋าว_fororder_20210420xjp

เช้าวันที่ 20 เมษายน มีพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2021 ที่เมืองโป๋อ๋าว มณฑลไหหลำของจีน โดย ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนกล่าวคำปราศรัยผ่านระบบวีดีโอในหัวข้อ  “ร่วมมือขจัดความยากลำบากในปัจจุบัน ร่วมกันสร้างอนาคต”

คำปราศรัยระบุว่าช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศในเอเชียได้ผลักดันกระบวนการเป็นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ลงลึก ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันให้เอเชียกลายเป็นเขตที่คึกคักและมีศักยภาพการเติบโตมากที่สุดของเศรษฐกิจโลก จีนเป็นสมาชิกสำคัญของเอเชีย ได้ส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดกว้างต่อภายนอกอย่างไม่ขาดสาย พยายามส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค ร่วมกันพัฒนากับเอเชียและทั่วโลก ฟอรั่มแห่งนี้เป็นผู้ยืนยันกระบวนการสำคัญของจีน เอเชียและทั่วโลก แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา

เรื่องราวต่างๆ ในโลก ควรให้เราหารอก่อนแล้วค่อยจัดการ อนาคตของโลกควรให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันตัดสิน ไม่ใช่เอากฎเกณฑ์ของหนึ่งประเทศหรือบางประเทศบังคับให้ประเทศอื่นทำตาม ไม่ควรให้ประเทศใดประเทศหนึ่ง ใช้เอกสิทธิลำพังฝ่ายเดียวในการจัดการทั่วโลก โลกนี้ควรมีความยุติธรรม แต่ไม่เอาความเป็นใหญ่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประเทศใหญ่ต้องมีภาพลักษณ์ของประเทศใหญ่ ควรมีความรับผิดชอบต่อโลกมากกว่าคนอื่นๆ ปธน.สี จิ้นผิง ย้ำว่า “ 1 แถบ 1 เส้นทาง” เป็นหนทางใหญ่ของเราทุกประเทศ แต่ไม่ใช่เส้นทางของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประเทศที่สนใจล้วนสามารถเข้าร่วม ร่วมมือกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน การสร้างสรรค์ของ “1 แถบ 1 เส้นทาง ” จะแสวงหาการพัฒนา มุ่งเป้าการได้รับประโยชน์ร่วมกันและส่งต่อความหวัง

จนถึงปี 2030 การสร้างสรรค์  “1 แถบ 1 เส้นทาง” สร้างความหวังที่จะช่วยชาวโลกจำนวนกว่า 7.6 ล้านคน ให้หลุดพ้นความยากจนพิเศษ 32 ล้านคนหลุดพ้นความยากจนระดับกลาง เราจะถือเจตนารมณ์ที่เปิดกว้าง ใช้ความพยายามกับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม สร้าง  “1 แถบ 1 เส้นทาง” ให้เป็น “หนทางแห่งการลดความยากจน” และเป็น“หนทางแห่งการเติบโต” สร้างคุณูปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ควรถือหลักการเสมอภาค ให้ความเคารพและไว้วางใจต่อกัน การประณามประเทศอื่นตามใจชอบและแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรม เราควรเผยแพร่ค่านิยมร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งก็คือ สันติภาพ การพัฒนา ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ประชาธิปไตยและเสรีภาพ ริเริ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมที่ต่างกัน ส่งเสริมการพัฒนาของมนุษย์

ไม่ว่าจีนจะพัฒนาไปไกลขนาดไหน แต่จะไม่กลายเป็นประเทศที่วางอำนาจบาตรใหญ่ ไม่ขยายอิทธิพล ไม่ดำเนินการแข่งขันด้านการทหาร จีนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก เป็นผู้รักษาระบบสากล จีนจะพยายามเข้าร่วมความร่วมมือพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุน ผลักดันการสร้างสรรค์ท่าเรือการค้าเสรีไหหลำ ผลักดันการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นยินดีให้ฝ่ายต่างๆ ร่วมกันแบ่งปันโอกาสอันมหาศาลของตลาดจีน

(BoLin/Yanzi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

林钦亮