เขตผู่ตง เซี่ยงไฮ้: คาด GDP เฉลี่ยต่อหัวทะลุ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,254,000 บาท) ภายในปี 2025

2021-04-24 23:28:20 | CRI
Share with:

เขตผู่ตง เซี่ยงไฮ้: คาด GDP เฉลี่ยต่อหัวทะลุ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,254,000 บาท) ภายในปี 2025_fororder_20210424News01

รัฐบาลประจำเขตผู่ตงใหม่ นครเซี่ยงไฮ้กล่าวเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมาว่าจาก “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปีฉบับที่ 14 และโครงร่างเป้าหมายระยะยาวในปี 2035 ของเขตผู่ตงใหม่” ที่เผยแพร่ไปล่าสุดระบุว่าภายในปี 2025 เขตผู่ตงจะได้รับความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการสร้างพื้นที่ชั้นนำของการสร้างแนวคิดสังคมนิยมยุคใหม่  GDP เฉลี่ยต่อหัวในภูมิภาคจะสูงถึงอย่างน้อย 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,254,000 บาท)

ในด้านรายละเอียดของมาตรการนั้น เขตผู่ตงใหม่ยังได้นำเสนอภารกิจ 10 ประการ ซึ่งรวมการเร่งสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแบบครบวงจรจางเจียง เพื่อสร้างกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีระดับขั้นสูงของโลก;  การส่งเสริมการเปิดกว้างของสถาบันระดับสูงที่เชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มใหญ่ ช่องทางใหญ่ และกระดานกระโดดน้ำใหญ่ สำหรับให้บริการการพัฒนาสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีที่ดี;  การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดสรรทางการเงินระหว่างประเทศอย่างชัดเจน สร้างเขตผู่ตงให้เป็นโซนหลักของศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนและสถานะระหว่างประเทศของสกุลเงินหยวน;  การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมที่สำคัญจำนวนหนึ่งให้เสร็จสิ้น เช่น ห้องสมุดเซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออก พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออก โรงอุปรากรขนาดใหญ่เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Grand Opera House) เป็นต้น เพื่อเร่งสร้างโซนหลักของมหานครทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ;  การเป็นผู้นำในการสร้างระบบการปกครองที่ส่งเสริมและเชื่อมต่อการปกครองทางเศรษฐกิจ การปกครองทางสังคมและการปกครองเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของ การปกครองดิจิทัลในมหานคร  ฯลฯ

李秀珍